Zakład Medycyny Nuklearnej

 

Kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej: 
dr n. med. Joanna Nalewajka-Kołodziejczak

 

Telefony:
  • Rejestracja - Pracownia Scyntygrafii i Pracownia PET - 32 621 22 28

 

O zakładzie:

Zakład Medycyny Nuklearnej Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej działa od 2015 roku i obejmuje Pracownię PET-TK oraz Pracownię Scyntygraficzną.

Zakład wyposażony jest w skaner PET-TK wraz z automatycznym dyspenserem umożliwiającym precyzyjne dawkowanie radioizotopu oraz w gammakamerę SPECT-CT i komorę z laminarnym przepływem powietrza wraz z kalibratorem dawek pozwalającym na dokładny pomiar aktywności podawanego radioznacznika.

Obie pracownie, tj. Pracownia Styntygrafii i Pracownia PET posiadają kontrakt z NFZ i wykonują badania na podstawie skierowania od lekarza z poradni specjalistycznej oraz badania odpłatne. Aby wykonać badanie PET refundowane przez NFZ skierowanie powinno być wystawione zgodnie z kryteriami rendacyjnymi NFZ - patrz "Skierowanie na badanie PET/CT" poniżej.

Wykonywane są scyntygrafie: kośćca, nerek, tarczycy, ślinianek, układu limfatycznego, naczyniaka wątroby, krwawienia z przewodu pokarmowego, uchyłka Meckela.

Badania PET-TK wykonywane są głównie ze wskazań onkologicznych - metoda ta pozwala na ocenę procesu nowotworowego, ale przede wszystkim na ocenę stopnia zaawansowania choroby, rozsiewu nowotworu do innych narządów i tkanek. Aktualnie wykonujemy badania PET z FDG oraz z F-choliną.

Zastosowanie metody PET-TK w określonych schorzeniach umożliwia lepszy i bardziej adekwatny wybór metody leczenia pacjenta.

Metodą PET-TK diagnozuje się między innymi nowotwory płuc, jelita grubego, przełyku, okolicy jamy ustnej i gardła, czerniaki, chłoniaki złośliwe.

Profil działalności Zakładu Medycyny Nuklearnej:
  • badania scyntygraficzne wybranych narządów wewnętrznych, np.: scyntygrafia kośćca, tarczycy, ślinianek, węzła wartownika, limfoscyntygrafia, scyntygrafia nerek, badanie w kierunku naczyniaka wątroby, żródła krwawienia z przewodu pokarmowego, uchyłka Meckela
  • badania PET-TK z FDG i F-choliną

 

Informacja o badaniu PET-TK

Informacja o badaniu scyntygraficznym

Skierowanie na badanie PET/CT

Ankieta pacjenta przed badaniem PET-TK