Oddział Chirurgii Onkologicznej

 

Lekarz Kierujący Oddziałem:
lek. Janusz Sznajder

lek Janusz Sznajder

 

p.o. Pielęgniarka Oddziałowa:
piel. Gabriela Żurek
Specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

 

 

Telefony:
  • Lekarz Kierujący Oddziałem – 32 621 20 46
  • Lekarze – 32 621 20 52
  • Pielęgniarki - 32 621 21 08

 

Oddział Chirurgii Onkologicznej wykonuje większość operacji onkologicznych. Szczególnie specjalizuje się w operacjach:

  • nowotworów piersi – zakres zabiegów obejmuje amputacje wraz z ewentualną rekonstrukcją przy użyciu implantów lub tkanek własnych, leczenie oszczędzające metodami onkoplastycznymi, procedurę biopsji węzłów wartowniczych, limfadenektomię pachową,
  • nowotworów odbytnicy – wykonywane są operacje przedniego odjęcia odbytnicy, brzuszno-kroczowego i przezkrzyżowego wycięcia odbytnicy w części przypadków metodą laparoskopową wraz ze skojarzoną radioterapią,
  • nowotworów jelita grubego – wszystkie typy resekcji w tym także operacje metodą laparoskopową,
  • czerniaka – możliwość wykonywania procedury węzła wartowniczego wraz z późniejszą ewentualną limfadenektomią.


W okresie okołooperacyjnym w Oddziale stosowane są różne formy terapii żywieniowej, w tym żywienie pozajelitowe.

Oddział wykonuje procedurę zakładania portów naczyniowych.

W operacjach jelitowych stosuje się techniki szwu mechanicznego – staplery.

Oddział zapewnia leczenie przedszpitalne i poszpitalne w Poradni Chirurgii Onkologicznej, współpracuje z Pracownią Endoskopii, Zakładem Diagnostyki Obrazowej oraz Zakładem Medycyny Nuklearnej.

We współpracy z Pracownią Endoskopii istnieje możliwość zakładania stentów przełykowych, implantacji PEG.

Wskazówki dla pacjenta:

Przewodnik po znieczuleniach