Informacie dotyczące odwiedzin Pacjentów

Szpital zapewnia prawo odwiedzin Pacjentów dla rodzin, opiekunów prawnych i faktycznych oraz innych osób bliskich.

W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą ordynatora lub lekarza dyżurnego odwiedziny mogą odbywać się poza wyznaczonymi godzinami.

W uzasadnionych przypadkach (np. zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego, pandemii chorób zakaźnych, zmian organizacyjnych, prac remontowych) dostępność odwiedzin może być ograniczona w całym Szpitalu lub na poszczególnych oddziałach. Decyzje w sprawie ograniczenia odwiedzin podejmują odpowiednio: Dyrektor Szpitala, ordynator/kierownik oddziału lub lekarz dyżurny.

Informacje o ograniczeniach odwiedzin pacjentów będą zamieszczane w dziale AKTUALNOŚCI oraz wywieszane w formie ogłoszeń w widocznych miejscach w Szpitalu.

Osoby odwiedzające pacjentów nie muszą posiadać specjalnego obuwia ochronnego, natomiast zobowiązane są pozostawić odzież wierzchnią (np. kurtki, płaszcze) w szatni Szpitala, która jest bezpłatna i znajduje się przy wejściu głównym.

Osoby niepełnoletnie mogą odwiedzać pacjenta tylko w towarzystwie osoby dorosłej.

W salach chorych jednego pacjenta mogą odwiedzać jednocześnie nie więcej niż 2 osoby.

Zabrania się odwiedzającym:

 1. palenia tytoniu i picia alkoholu na terenie Szpitala,
 2. wstępu w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających,
 3. wstępu w czasie choroby zakaźnej,
 4. wnoszenia alkoholu, papierosów, środków odurzających na teren Szpitala,
 5. wnoszenia broni i materiałów niebezpiecznych,
 6. zakłócania spokoju pacjentów,
 7. siadania na łóżkach pacjentów,
 8. wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych,
 9. spożywania posiłków w salach chorych.

Osoby odwiedzające pacjentów są zobowiązane:

 1. do pozostawienia w szatni Szpitala wierzchniego ubrania oraz torby, plecaka itp.,
 2. do podporządkowania się poleceniom personelu medycznego,
 3. okazać dokument tożsamości oraz poddać się przeszukaniu przez uprawnionych pracowników ochrony lub policję,
  w przypadkach uzasadnionych, określonych w odrębnych przepisach.