Informacje dotyczące odwiedzin Pacjentów

Szpital zapewnia prawo odwiedzin Pacjentów dla rodzin, opiekunów prawnych i faktycznych oraz innych osób bliskich.

W uzasadnionych przypadkach (np. zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego, pandemii chorób zakaźnych, zmian organizacyjnych, prac remontowych) dostępność odwiedzin może być ograniczona w całym Szpitalu lub na poszczególnych oddziałach. Decyzje w sprawie ograniczenia odwiedzin podejmują odpowiednio: Dyrektor Szpitala, ordynator/kierownik oddziału lub lekarz dyżurny.

Informacje o ograniczeniach odwiedzin pacjentów będą zamieszczane w dziale AKTUALNOŚCI oraz wywieszane w formie ogłoszeń w widocznych miejscach w Szpitalu.

Osoby odwiedzające pacjentów nie muszą posiadać specjalnego obuwia ochronnego, natomiast zobowiązane są pozostawić odzież wierzchnią (np. kurtki, płaszcze) w szatni Szpitala, która jest bezpłatna i znajduje się przy wejściu głównym.

Regulamin odwiedzin