Administracja

 
Dział Księgowości

Główny Księgowy
Krzysztof Gaweł

32 621 20 41 kgawel@zco-dg.pl
Dział Techniczny i Zarządzania Majątkiem


Koordynator
Łukasz Zieliński

32 621 20 10 lzielinski@zco-dg.pl
Dział Organizacyny


Kierownik
Marcin Gruszczyński

32 621 21 88 mgruszczynski@zco-dg.pl
Dział Kadr Kierownik
Małgorzata Król
32 621 20 44 mkrol@zco-dg.pl
Dział Zamówień Publicznych Kierownik
Anna Wojtczyk
32 621 20 51 awojtczyk@zco-dg.pl
Dział Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych Koordynator
Mikołaj Ciaś
32 621 20 49 mcias@zco-dg.pl
Dział Jakości i Akredytacji Kierownik
Katarzyna Cina
32 621 21 89 kcina@zco-dg.pl
Dział IT Kierownik
Agnieszka Michalecka
32 621 21 84 amichalecka@zco-dg.pl
Dział Zaopatrzenia i Żywienia Kierownik
Przemysław Zapart
32 621 20 19 pzapart@zco-dg.pl
Dział Controllingu Kosztów Kierownik
Agnieszka Sadowy
32 621 20 30 asadowy@zco-dg.pl
Dział Kontroli Zarządczej i Wewnętrznej Anna Stefaniak 32 621 20 89 astefaniak@zco-dg.pl
Inspektor Ochrony Danych Ewelina Wójcik 32 621 22 29 ewojcik@zco-dg.pl
Pełnomocnik ds.Informacji Niejawnych
Archiwum Szpitalne 32 621 20 39
BHP Dorota Łaskawiec
Klaudia Nowak
32 621 20 57 dlaskawiec@zco-dg.pl
Inspektor ds. Pożarnictwa Andrzej Płóciniczak    
Inspektor ds. Obronnych i Rezerw  
Kancelaria Szpitala Kierownik
Justyna Zasadzień
32 621 20 48 szpital@zco-dg.pl
Pracownik Socjalny Agata Łazowska 32 621 20 31 -