Administracja

 
Dział Księgowy i Inwentaryzacji

Główny Księgowy
Krzysztof Gaweł

32 621 20 41 kgawel@zco-dg.pl
Pełnomocnik Dyrektora ds. Inwestycji i Zarządzania Majątkiem

 

Urszula Bogdan

32 621 20 08 ubogdan@zco-dg.pl
Dział Techniczny i Zarządzania Majątkiem


Kierownik
Łukasz Zieliński

32 621 20 10 lzielinski@zco-dg.pl
Dział Kadr i Płac Kierownik
Małgorzata Król
32 621 20 44 mkrol@zco-dg.pl
Dział Zamówień Publicznych Kierownik
Anna Wojtczyk
32 621 20 51 awojtczyk@zco-dg.pl
Dział Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych, Statystyki i Analiz Kierownik
Mikołaj Ciaś
32 621 20 49 mcias@zco-dg.pl
Dział Jakości, Organizacji, Promocji i Rozwoju Kierownik
Katarzyna Cina
32 621 21 89 kcina@zco-dg.pl
Szkolenia, Praktyki 32 621 20 31 mgajewska@zco-dg.pl
Dział IT Kierownik
Agnieszka Michalecka
32 621 21 84 amichalecka@zco-dg.pl
Dział Zaopatrzenia i Sekcja Żywienia Kierownik
Przemysław Zapart
32 621 20 19 pzapart@zco-dg.pl
Specjalista ds. Kontroli Zarządczej i Wewnętrznej Anna Stefaniak 32 621 20 89 astefaniak@zco-dg.pl
Inspektor ds. Ochrony Danych Ewelina Wójcik 32 621 22 29 ewojcik@zco-dg.pl
Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych
Archiwum Szpitalne 32 621 20 39
BHP Dorota Łaskawiec
Klaudia Nowak
32 621 20 57 dlaskawiec@zco-dg.pl
Inspektor ds. Ochrony Przeciwpożarowej Andrzej Płóciniczak 32 621 20 10 aplociniczak@zco-dg.pl

Inspektor ds. Obronnych i Rezerw
Kancelaria Szpitala Kierownik
Justyna Zasadzień
32 621 20 48 szpital@zco-dg.pl
Pracownik Socjalny Agata Łazowska 32 621 20 31 alazowska@zco-dg.pl
Transport Dariusz Wojtczyk 32 621 20 17 awojtczyk@zco-dg.pl