Szanowni Pacjenci,

W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego informujemy o zasadach obowiązujących w Zagłębiowskim Centrum Onkologii:

1.      Wejście do Szpitala – ogólne zasady

  • W szpitalu obowiązuje przy wejściu procedura dezynfekcji rąk.
  • Wszyscy pacjenci przebywający na terenie Szpitala mają obowiązek posiadania założonych masek zakrywających usta i nos.
  • W poczekalniach pacjenci nie mogą gromadzić się w grupach.
  • W oczekiwaniu na udzielenie świadczeń medycznych należy zachować bezpieczną odległość między oczekującymi, dystans.
  • Pacjenci oczekujący na udzielenie świadczenia medycznego, o ile to możliwe, powinni przychodzić bez osób towarzyszących.

2.      Przyjęcia do Oddziałów

W chwili obecnej przyjęcia do Oddziałów odbywają się w trybie planowym, jednak ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiczną stan ten może ulec zmianie, o czym pacjenci, posiadający wyznaczony termin przyjęcia, zostaną poinformowani telefonicznie. Istotne jest bieżące monitorowanie strony internetowej Szpitala, gdzie zamieszczane są aktualne informacje.

Wszelkie informacje na temat planowych przyjęć uzyskają Państwo telefonicznie dzwoniąc na odpowiednie oddziały szpitalne.

3.      Przyjęcia do Poradni Specjalistycznych

  • Poradnie specjalistyczne udzielają świadczeń w systemie stacjonarnym oraz w systemie teleporad.
  • Każdy pacjent zgłaszający się do poradni specjalistycznej ma wyznaczony termin przyjęcia.
  • Wszelkie informacje na temat udzielanych porad specjalistycznych uzyskają Państwo od Koordynatora Przychodni Specjalistycznych i NiŚOZ pod numerem telefonu 32 621 20 69.

4.      Pacjenci Onkologiczni

Wszelkie leczenie, operacje onkologiczne i diagnostyka nowotworów, chemioterapia, onkologiczne programy lekowe oraz radioterapia odbywają się planowo z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

5.      Odwiedziny pacjentów

Rekomenduje się odwiedziny jednoczasowo przez jedną osobę, a w szczególnych sytuacjach - dwie osoby. Odwiedziny odbywają się w godzinach od 14:00 do 17:00 każdego dnia, w sytuacjach koniecznych w innych godzinach. Konieczne jest stosowanie maseczki zakrywającej nos i usta przez cały czas przebywania na terenie podmiotu leczniczego. Konieczne jest przeprowadzenie procedury dezynfekcji rąk przed wejściem na salę i po wyjściu. Personel oddziału odpowiedzialny jest za regularne wietrzenie, czyszczenie i dezynfekcję pomieszczeń, w których odbywają się odwiedziny. Osoby z objawami infekcji nie powinny odwiedzać pacjentów, w szczególności pacjentów z obniżoną odpornością, niezaszczepionych przeciw COVID-19 oraz bez historii przebycia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 180 dni - z wyjątkiem sytuacji szczególnych. W sytuacjach szczególnych i przez okres niezbędny, decyzją Kierownika Placówki oraz Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych, z uwagi na zagrożenie epidemiczne odwiedziny mogą zostać ograniczone i dostosowane do aktualnie występującego zagrożenia.

6.      Telefony do bliskich

W związku z ograniczonymi odwiedzinami, Szpital w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym udostępnił telefon komórkowy dedykowany do kontaktu rodzin z hospitalizowanymi pacjentami, dzięki któremu istnieje również możliwość przeprowadzania videorozmów z najbliższymi. Kontakt video możliwy jest za pomocą aplikacji WhatsApp.

Numer telefonu:

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 533 425 976

W celu uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjentów prosimy o kontakt z pokojem lekarskim: 32 621 22 41 lub ewentualnie w sprawie przekazania rzeczy dla pacjentów można kontaktować się z dyżurką pielęgniarską, pod numerem 533 437 534

Telefon umożliwiający kontakt rodzin z pacjentami: 534 036 224

7. Punkt Szczepień przeciwko COVID-19

Na terenie Szpitala znajduje się Punkt Szczepień przeciwko COVID-19. Aktualnie mieści się on w nowym budynku ZCO, na poziomie 0 (wjazd od ul. Struga). Zapisy na szczepienia odbywają się poprzez numer telefonu: 533 573 734 lub 530 483 414 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-14:00), a także poprzez Infolinię tel. 989 oraz Internetowe Konto Pacjenta (www.pacjent.gov.pl).

O wyznaczonych terminach zapisane osoby będą informowane poprzez SMS wygenerowany z systemu lub kontakt telefoniczny z naszej strony, ponieważ terminy te uzależnione są od dostaw szczepionki.

Przypominamy także o zasadach postępowania w Punkcie Szczepień: http://www.zco-dg.pl/pl/Aktualnosci/?id=5108/Zasady_postepowania_w_Punkcie_Szczepien

Informujemy, iż realizujemy szczepienia przeciw COVID-19 dawką przypominającą. Przypominającą dawkę stosuje się we wskazanych grupach z zachowaniem odstępu co najmniej 6 miesięcy po ukończeniu pełnego schematu szczepienia przeciw Covid-19.

 Zapisów można dokonać pod nr telefonu 533 573 734 lub 530 483 414 od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-14:00

 8. Samodzielna rehabilitacja po COVID 19

Zapraszamy do lektury https://fizjoterapiaporusza.pl/rehabilitacja-po-covid

Szanowni Pacjenci!
Przepraszamy za utrudnienia, wszystkie powyższe zasady są wprowadzone w celu minimalizacji zagrożenia epidemiologicznego. Stosowanie się do nich zapewni bezpieczeństwo pacjentowi w Szpitalu i personelowi medycznemu.
Prosimy o podawanie prawdziwych informacji i niezgłaszanie się do Szpitala w przypadku podejrzenia infekcji lub choroby zakaźnej.