Szanowni Pacjenci,

W związku z obostrzeniami związanymi z epidemią przypominamy o zasadach obowiązujących w Zagłębiowskim Centrum Onkologii:

1.      Wejście do Szpitala – ogólne zasady

 • W szpitalu obowiązuje przy wejściu system kontroli temperatury ciała oraz procedura dezynfekcji rąk (jeżeli temperatura ciała wynosi więcej niż 37,5oC następuje weryfikacja możliwości wejścia do Szpitala, zaleca się odbycie teleporady w POZ).
 • Wszyscy pacjenci przebywający na terenie Szpitala mają obowiązek posiadania założonych masek zakrywających usta i nos.
 • W poczekalniach pacjenci nie mogą gromadzić się w grupach.
 • W oczekiwaniu na udzielenie świadczeń medycznych należy zachować bezpieczną odległość między oczekującymi – minimum 2 metry.
 • Pacjenci oczekujący na udzielenie świadczenia medycznego, o ile to możliwe, powinni przychodzić bez osób towarzyszących.

2.      Przyjęcia do Oddziałów

W chwili obecnej przyjęcia do Oddziałów odbywają się w trybie planowym, jednak ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiczną stan ten może ulec zmianie, o czym pacjenci, posiadający wyznaczony termin przyjęcia, zostaną poinformowani telefonicznie. Istotne jest bieżące monitorowanie strony internetowej Szpitala, gdzie zamieszczane są aktualne informacje.

Wykonanie testu na obecność koronawirusa:

 • Każdy pacjent przed przyjęciem planowym będzie miał wykonany test na obecność koronawirusa.
 • Pacjent z udokumentowanym szczepieniem przeciwko COVID-19 także wymaga wykonania testu w kierunku infekcji SARS-CoV-2.
 • Pacjent po przechorowaniu COVID-19 / ozdrowieniec nie wymaga wykonania testu w kierunku infekcji SARS-CoV-2 do 6 miesięcy (po 6 miesiącach od zachorowania test obowiązuje).
 • Na badanie zostanie wyznaczony termin. Po pobraniu wymazu pacjent będzie zwalniany do domu. Do chwili otrzymania wyniku badania należy się poddać izolacji domowej, zachowywać zasady dystansu sanitarnego. Po otrzymaniu wyniku ujemnego, pacjent będzie zapraszany do przyjęcia. W przypadku wyniku wątpliwego, ponowne badanie będzie wykonane po 24-48 godzinach. W przypadku otrzymania wyniku, dodatniego pacjent będzie informowany przez personel Szpitala o konieczności izolacji, a dane pacjenta będą przekazane do Sanepidu celem wdrożenia czynności związanych z nadzorem epidemiologicznym.

W dniu przyjęcia personel zbiera wywiad epidemiologiczny (ankieta). W przypadku stwierdzenia kryteriów kwalifikacji do grupy ryzyka zachorowania / narażenia przekładany jest termin przyjęcia. Odmowa przyjęcia do Szpitala skutkuje skierowaniem pacjenta do leczenia i diagnostyki w POZ.
Wszelkie informacje na temat planowych przyjęć uzyskają Państwo telefonicznie dzwoniąc na odpowiednie oddziały szpitalne.

3.      Przyjęcia do Poradni Specjalistycznych

 • Poradnie specjalistyczne udzielają świadczeń w systemie stacjonarnym oraz w systemie teleporad.
 • Każdy pacjent zgłaszający się do poradni specjalistycznej ma wyznaczony termin przyjęcia. W dniu przyjęcia personel zbiera wywiad epidemiologiczny (ankieta).
 • Wszelkie informacje na temat udzielanych porad specjalistycznych uzyskają Państwo od Koordynatora Przychodni Specjalistycznych i NiŚOZ pod numerem telefonu 32 621 20 69.

4.      Pacjenci Onkologiczni

Wszelkie leczenie, operacje onkologiczne i diagnostyka nowotworów, chemioterapia, onkologiczne programy lekowe oraz radioterapia odbywają się planowo z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

5.      Odwiedziny pacjentów

Odwiedziny hospitalizowanych pacjentów są możliwe jedynie przez jedną osobę i powinny się odbywać w godzinach od 14:00 do 17:00. Osoba odwiedzająca winna każdorazowo zakrywać nos i usta oraz dezynfekować ręce, zarówno przez, jak i po wizycie u danego pacjenta.

6.      Telefony do bliskich

W związku z ograniczonymi odwiedzinami, Szpital w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym udostępnił telefon komórkowy dedykowany do kontaktu rodzin z hospitalizowanymi pacjentami, dzięki któremu istnieje również możliwość przeprowadzania videorozmów z najbliższymi. Kontakt video możliwy jest za pomocą aplikacji WhatsApp.

Numer telefonu:

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 533 425 976

W celu uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjentów prosimy o kontakt z pokojem lekarskim: 32 621 22 41 lub ewentualnie w sprawie przekazania rzeczy dla pacjentów można kontaktować się z dyżurką pielęgniarską, pod numerem 533 437 534

Telefon umożliwiający kontakt rodzin z pacjentami: 534 036 224

7.      Szpital Kontenerowy SOR

W związku z koniecznością minimalizowania ryzyka zakażeń wirusem SARS-CoV-2 przed Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym postawiono kontenery, w których odbywa się bezpieczna segregacja osób z podejrzeniem lub chorych na COVID-19 od innych osób przybywających do Szpitala w trybie ostrodyżurowym. Każdy pacjent ma mierzoną temperaturę oraz przeprowadzany jest wstępny wywiad epidemiologiczny. Takie rozwiązanie pozwala nam uchronić innych pacjentów i personel szpitala od potencjalnego zakażenia.

8.      Punkt pobrań Drive-Thru

Szanowni Pacjenci


Zagłębiowskie Centrum Onkologii informuje, iż w związku z zaprzestaniem finansowania przez NFZ testów w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 od dnia 1 kwietnia 2022r. nie będzie możliwości wykonania bezpłatnych testów RT-PCR  na COVID-19 w punkcie wymazowym Szpitala przy ul. Struga w Dąbrowie Górniczej.

9. Punkt Szczepień przeciwko COVID-19

Na terenie Szpitala znajduje się Punkt Szczepień przeciwko COVID-19. Aktualnie mieści się on w nowym budynku ZCO, na poziomie 0 (wjazd od ul. Struga). Zapisy na szczepienia odbywają się poprzez numer telefonu: 533 573 734 lub 530 483 414 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-14:00), a także poprzez Infolinię tel. 989 oraz Internetowe Konto Pacjenta (www.pacjent.gov.pl).

O wyznaczonych terminach zapisane osoby będą informowane poprzez SMS wygenerowany z systemu lub kontakt telefoniczny z naszej strony, ponieważ terminy te uzależnione są od dostaw szczepionki.

Przypominamy także o zasadach postępowania w Punkcie Szczepień: http://www.zco-dg.pl/pl/Aktualnosci/?id=5108/Zasady_postepowania_w_Punkcie_Szczepien

Informujemy, iż rozpoczynamy zapisy na szczepienia przeciw Covid-19 dawką przypominającą. Przypominającą dawkę stosuje się we wskazanych grupach z zachowaniem odstępu co najmniej 6 miesięcy po ukończeniu pełnego schematu szczepienia przeciw Covid-19.

Dla osób z zaburzeniami odporności możliwe jest podanie dodatkowej dawki, nie wcześniej niż po 28 dniach od zakończenia pełnego schematu szczepienia. Ta grupa obejmuje osoby:

 1. otrzymujące aktywne leczenie przeciwnowotworowe;
 2. po przeszczepach narządowych przyjmujących leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne;
 3. po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich 2 lat;
 4. z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności;
 5. z zakażeniem wirusem HIV;
 6. leczone aktualnie dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną;
 7. dializowane przewlekle z powodu niewydolności nerek.

 

Zapisów można dokonać pod nr telefonu 533 573 734 lub 530 483 414 od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-14:00

 

Komunikaty w sprawie dawek przypominających i dodatkowych uzupełniających można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/Komunikat-w-sprawie-szczepien-przeciw-COVID-19-dawka-dodatkowa
https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-nr-12-ministra-zdrowia-w-sprawie-szczepien-przeciw-covid-19-dawka-przypominajaca-oraz-dawka-dodatkowa-uzupelniajaca-schemat-podstawowy

10. Samodzielna rehabilitacja po COVID 19

Zapraszamy do lektury https://fizjoterapiaporusza.pl/rehabilitacja-po-covid

Szanowni Pacjenci!
Przepraszamy za utrudnienia, wszystkie powyższe zasady są wprowadzone w celu minimalizacji zagrożenia epidemiologicznego. Stosowanie się do nich zapewni bezpieczeństwo pacjentowi w Szpitalu i personelowi medycznemu.
Prosimy o podawanie prawdziwych informacji i niezgłaszanie się do Szpitala w przypadku podejrzenia infekcji lub choroby zakaźnej.