1.      Wejście do Szpitala – ogólne zasady

  • W szpitalu obowiązuje przy wejściu procedura dezynfekcji rąk.
  • W poczekalniach pacjenci nie mogą gromadzić się w grupach.
  • Pacjenci oczekujący na udzielenie świadczenia medycznego, o ile to możliwe, powinni przychodzić bez osób towarzyszących.

2.      Przyjęcia do Oddziałów

W chwili obecnej przyjęcia do Oddziałów odbywają się w trybie planowym, jednak stan ten może ulec zmianie, o czym pacjenci, posiadający wyznaczony termin przyjęcia, zostaną poinformowani telefonicznie. Istotne jest bieżące monitorowanie strony internetowej Szpitala, gdzie zamieszczane są aktualne informacje.

Wszelkie informacje na temat planowych przyjęć uzyskają Państwo telefonicznie dzwoniąc na odpowiednie oddziały szpitalne.

3.      Przyjęcia do Poradni Specjalistycznych

  • Poradnie specjalistyczne udzielają świadczeń w systemie stacjonarnym oraz w systemie teleporad.
  • Każdy pacjent zgłaszający się do poradni specjalistycznej ma wyznaczony termin przyjęcia.
  • Wszelkie informacje na temat udzielanych porad specjalistycznych uzyskają Państwo od Koordynatora Przychodni Specjalistycznych i NiŚOZ pod numerem telefonu 32 621 20 69.

4.      Pacjenci Onkologiczni

Wszelkie leczenie, operacje onkologiczne i diagnostyka nowotworów, chemioterapia, onkologiczne programy lekowe oraz radioterapia odbywają się planowo z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

5.      Odwiedziny pacjentów

Odwiedziny nie mogą zakłócać procesu terapeutycznego.

6.      Telefony do bliskich

Szpital w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym udostępnił telefon komórkowy dedykowany do kontaktu rodzin z hospitalizowanymi pacjentami, dzięki któremu istnieje również możliwość przeprowadzania videorozmów z najbliższymi. Kontakt video możliwy jest za pomocą aplikacji WhatsApp.

Numer telefonu:

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 533 425 976

W celu uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjentów prosimy o kontakt z pokojem lekarskim: 32 621 22 41 lub ewentualnie w sprawie przekazania rzeczy dla pacjentów można kontaktować się z dyżurką pielęgniarską, pod numerem 533 437 534

Telefon umożliwiający kontakt rodzin z pacjentami: 534 036 224

 7. Samodzielna rehabilitacja po COVID 19

Zapraszamy do lektury https://fizjoterapiaporusza.pl/rehabilitacja-po-covid

Szanowni Pacjenci!
Przepraszamy za utrudnienia, wszystkie powyższe zasady są wprowadzone w celu minimalizacji zagrożenia epidemiologicznego. Stosowanie się do nich zapewni bezpieczeństwo pacjentowi w Szpitalu i personelowi medycznemu.
Prosimy o podawanie prawdziwych informacji i niezgłaszanie się do Szpitala w przypadku podejrzenia infekcji lub choroby zakaźnej.