Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej / Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

 

Lekarz Kierujący Oddziałem:
lek. Joanna Krużel-Mendrek

 

p.o. Pielęgniarka Oddziałowa:
licencjat Joanna Krej


Telefony:
  • Lekarz Kierujący Oddziałem – 32 621 21 66
  • Pielęgniarka Oddziałowa - 32 621 21 64
  • Lekarze – 32 621 21 67
  • Pielęgniarki – 32 621 21 65
  • Rehabilitanci - 32 621 21 68

W Oddziałach Rehabilitacji Neurologicznej i Ogólnoustrojowej prowadzimy rehabilitację przy użyciu najnowszych metod oferowanych pacjentom w poszczególnych grupach rehabilitacyjnych. Przyjmujemy pacjentów po epizodach neurologicznych – udarach mózgu, krwotokach, urazach czaszkowo –mózgowych, zabiegach neurochirurgicznych i ortopedycznych.

Ćwiczenia odbywają się według dedykowanych programów rehabilitacji ułożonych indywidualnie, po badaniu lekarskim i fizjoterapeutycznym, przez zespół rehabilitacyjny. Wykorzystywane są różne metody rehabilitacyjne m.in. w oparciu o koncepcję PNF i Bobath, reedukacja nerwowo-mięśniowa, techniki mięśniowo – powięziowe, terapia punktów spustowych bólu, mobilizacje i neuromobilizacje, metoda McKenzie. Rehabilitacja jest  wspomagana przez działające przeciwbólowo zabiegi fizykoterapeutyczne oraz plastrowanie dynamiczne (kinesiotaping). Do pionizacji i nauki czynności lokomocji wykorzystywany jest symulator chodu oraz system nauki chodu w odciążeniu, stół pionizacyjny umożliwia bierną pionizację z oceną układu wegetatywnego, platforma stabilometryczna z zastosowaniem metody biofeedback pomaga w realizacji ćwiczeń równoważnych i koordynacyjnych.

Prowadzona jest terapia neurologopedyczna i neuropsychologiczna, w której znajduje zastosowanie komputerowy program Systemu Testów Wiedeńskich oraz AFA-System – program do terapii zaburzeń mowy spowodowanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Terapia zajęciowa wykonywana przez dyplomowane instruktorki pomaga w przywróceniu niezbędnej sprawności
i zdolności do samoobsługi.

W Oddziałach zatrudnionych jest 5 lekarzy: specjalistów rehabilitacji i neurologii, 13 pielęgniarek, w tym specjalistki pielęgniarstwa chirurgicznego, 7 doświadczonych fizjoterapeutów, neurologopeda, 2 psychologów i 2 terapeutki zajęciowe. W zakresie chorób wewnętrznych oraz chirurgii urazowo-ortopedycznej korzystamy z doświadczenia zawodowego specjalistów zatrudnionych w dedykowanych Oddziałach szpitala. Nad prowadzeniem kolejki oczekujących oraz sprawami administracyjnym Oddziału czuwa wykwalifikowana sekretarka medyczna.

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej i Ogólnoustrojowej przeszedł w ostatnich miesiącach remont wraz z modernizacją sal chorych, pokoju terapii zajęciowej, sali gimnastycznej i gabinetu fizykoterapii.
W nowoczesnej, klimatyzowanej sali gimnastycznej znalazł miejsce nowoczesny sprzęt służący do rehabilitacji pacjentów wymagających usprawniania w warunkach szpitalnych. Wykonywana jest modernizacja łazienek dla osób niepełnosprawnych.

W celu przyjęcia do Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej i do Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej wymagane jest skierowanie wystawione przez lekarza systemu opieki zdrowotnej - specjalistę w dziedzinie neurologii, neurochirurgii, rehabilitacji medycznej ortopedii lub reumatologii. Kwalifikacje do przyjęcia prowadzone są 1 raz na 2 tygodnie w środy, w godzinach od 9.15-10.15. Poza kolejką oczekujących przyjmujemy pacjentów z oddziałów leczenia ostrej fazy choroby układu nerwowego lub narządu ruchu, po uzyskaniu niezbędnych informacji od lekarza kierującego drogą telefoniczną lub mailową