Oddział Pediatryczno-Alergologiczny

 

 

Lekarz Kierujący Oddziałem:
lek. Iwona Iwaniszyn-Popowicz

 

 

Pielęgniarka Koordynująca Oddziałem: mgr Agnieszka Wardęga-Werner

 

Telefony:
  • Lekarz Kierujący Oddziałem – 32 621 21 70
  • Pielęgniarka Oddziałowa, Sekretariat – 32 621 21 72
  • Lekarze – 32 621 21 71
  • Pielęgniarki – 32 621 21 69
  • Izba Przyjęć – 32 621 21 73

 

Oddział Pediatryczno-Alergologiczny Zagłębiowskiego Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej prowadzi działalność medyczną w zakresie diagnostyki i leczenia najczęstszych chorób wieku rozwojowego, a także   w sposób szczególny w zakresie schorzeń alergicznych. Hospitalizujemy pacjentów wieku od 0 do 18 lat. Oddział  dysponuje 20 łóżkami dla pacjentów oraz łóżkami dla rodziców/opiekunów, IP, gabinetem zabiegowym oraz kącikiem dla najmłodszych pacjentów.

Oddział Pediatryczno-Alergologiczny Zagłębiowskiego Centrum Onkologii należy do Programu Motylkowych Szpitali, dzięki któremu oddziały dziecięce zmieniają się w kolorowy, bajkowy świat. Program objęty jest patronatem fundacji Pani Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez barier”.

Proces terapeutyczny na Oddziale przebiega w oparciu o aktualne wytyczne i rekomendacje towarzystw naukowych ( w szczególności Pediatrycznego) czy Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków.  Świadczenia medyczne wykonywane są przez wykwalifikowany personel medyczny, przy wsparciu licznego sprzętu pozyskanego dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy (m.in. pompy infuzyjne, kardiomonitory, aparaty do ultrasonografii). Uczestniczący w rozlicznych zjazdach i szkoleniach personel nieustannie podejmuje działania służące podnoszeniu kompetencji zawodowych.

Podejmujemy wszelkie działania aby pobyt na Oddziale Pediatryczno-Alergologicznym był skrócony do niezbędnego, ale bezpiecznego dla pacjenta minimum. W oparciu o wytyczne Narodowego Programu Antybiotyków, ograniczamy nagminne i niepotrzebne stosowanie antybiotyków w trakcie infekcji wirusowych. Gdy to możliwe i wskazane stosujemy ochronę radiologiczną pacjentów, wybierając w diagnostyce usg przezklatkowe zamiast rtg płuc. W zakresie diagnostyki alergologicznej przeprowadzamy szczegółowy wywiad, wykonujemy testy skórne prick z alergenami standaryzowanymi oraz natywnymi, a  w szczególnych sytuacjach dokonujemy analizy panelów alergologicznych wykonywanych z surowicy krwi. Z powodzeniem stawiamy rozpoznania i wskazujemy zalecenia co do dalszego postępowania u naszych pacjentów. Wstępnie dokonujemy również diagnostyki pacjentów z podejrzeniem niedoborów odporności, aby dalej przekazać ich pod opiekę jednostek o wyższym stopniu referencyjności. 

Cenimy sobie konstruktywną współpracę z rodzicami w procesie diagnostyczno-leczniczym. Nastawieni jesteśmy na kontakt bezpośredni i dbamy, aby opiekun oraz w miarę możliwości pacjent (w zależności od wieku i zrozumienia) był informowany na bieżąco o stanie swojego zdrowia, wynikach badań dodatkowych, możliwych ścieżkach diagnostycznych, ewentualnych powikłaniach i rokowaniu. Ordynator Oddziału codziennie udziela całościowo wyżej wymienionych  informacji w trakcie indywidualnej rozmowy z rodzicem, a pełniący dyżury lekarze w stopniu niezbędnym do podjęcia kolejnych kroków i decyzji diagnostyczno-leczniczych.

Życzymy rodzicom naszych pacjentów, by ich pociechy dorastały w pełnym zdrowiu, jeśli jednak zajdzie taka potrzeba, służymy swoją pomocą. Rodzice mają także możliwość całodobowego pobytu z chorym dzieckiem na Oddziale.

Aby usprawnić proces przyjmowania Pacjenta do Oddziału uprzejmie prosimy aby zawsze pamiętali Państwo o zabraniu ze sobą wszelakiej dokumentacji medycznej dotyczącej dziecka, w szczególności książeczki zdrowia, kart informacyjnych z poprzednich hospitalizacji, wyników badań dodatkowych czy konsultacji specjalistycznych. Ponadto proszę nie zapominać o przyjmowanych przewlekle lekach, a także rzeczach osobistych: piżamka, środki pielęgnacyjne, higieniczne, termometr.

 Aranżacja i wykonanie oddziału motylkowego Maciej Kot.