Poradnie

 

Pielęgniarka Koordynująca w Przychodniach Specjalistycznych, Pracowniach i Zakładach Diagnostyki
Iwona Lach

 Rejestracja odbywa się osobiście lub telefonicznie w godzinach 7.15 - 14.30.

Pielęgniarka Koordynująca: 32 621 21 02

Telefony:
 • Kartoteka Nr 1 - 32 621 20 23

  Poradnia Chirurgii Ogólnej
  Poradnia Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej
  Poradnia Chorób Piersi
  Poradnia Proktologiczna
  Poradnia Laryngologiczna
  Poradnia Preluksacyjna
  Poradnia Anestezjologiczna
  Poradnia Patologii i Kontroli Rozwoju Noworodka

 • Kartoteka Nr 2 - 32 621 20 74

  Poradnia Diabetologiczna
  Poradnia Okulistyczna
  Poradnia Neurologiczna
  Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

 • Rejestracja ZCO - 32 621 22 16

  Poradnia Onkologiczna
  Poradnia Chirurgii Onkologicznej

 • Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna - 531 184 549 lub 530 576 772

 

Harmonogram Pracy Poradni Specjalistycznych

PORADNIA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

CHIRURGII OGÓLNEJ

 

7: 30 - 11:30
14:00 - 18.00

8:30 - 15:30 8:00 - 13:00 12:00 - 18:00 8:00 - 12:00
CHRÓB PIERSI 12:00 - 15:00 7:30 - 11:30 12:00 - 14:00 8:00 - 12:00  
PROKTOLOGICZNA   14:00 - 18:00 14:00 - 18:00 08:00 - 10:00 13:00 - 15:00
OTOLARYNGOLOGICZNA 09:00 - 13:00   8:00 - 12:00 10:00 - 14:00  
OKULISTYCZNA 8:00 - 13:00 8:00 - 13:00 8:00 - 13:00 13:00 - 18:00 8:00 - 13:00
NEUROLOGICZNA 10:00 - 15:00 7:25 - 15:00 10:00 - 19:00   7:25 - 15:00
PRELUKSACYJNA 8:00 - 13:00

 

9:00 - 13:00
16:00 - 17:00
19:00 - 20:00

15:00 - 20:00    
REHABILITACJI 7:25 - 20:10 7:25 - 15:00 7:25 - 20:00 7:25 - 15:55 7:25 - 15:00
CHIRURGII URAZOWO - ORTOPEDYCZNA 7:35 - 15:00 7:00 - 15:00 7:35 - 15:00 7:30 - 13:00 7:30 - 15:00
ONKOLOGICZNEJ 7:25 - 15:00 7:25 - 15:00 7:25 - 15:00 7:25 - 15:00 7:25 - 15:00
GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA 11:00 - 14:00 11:00 - 13:00 11:00 - 14:00 11:00 - 13:00 11:00 - 13:00

Poradnie nie posiadające kontraktu z NFZ:

PORADNIA PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
MEDYCYNY PRACY 8:00 - 15:00 8:00 - 15:00 8:00 - 15:00 8:00 - 15:00 8:00 - 15:00
Medycyna pracy

Numer telefonu: 32 621 20 71 lub 533 437 534
Telefoniczne umawianie wizyt w godzinach od 12:00 do 14:00

W poradni Medycyny Pracy realizowane są następujące świadczenia:

 • wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz badań psychotechnicznych
 • orzecznictwo lekarskie do celów przewidywanych w kodeksie pracy i przepisach wykonawczych wydanych na jego podstawie,
 • ocena możliwości wykonywania pracy, uwzględniająca stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy,
 • prowadzenie działalności konsultacyjnej i diagnostycznej w zakresie patologii zawodowej.

Poradnia mieści się w Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpitalu Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13, parter - pokój nr 21.

Informujemy, że badanie podstawowe obejmuje badanie lekarskie ogólne, natomiast badania dodatkowe i związane z nimi koszty zależą od występujących szkodliwości na stanowisku pracy. Dogodna lokalizacja poradni pozwala na kompleksowe korzystanie z naszych usług, ponieważ znajdują się tu wszystkie konieczne poradnie specjalistyczne oraz pełne zaplecze diagnostyczne.

Zatrudniona kadra to specjaliści z wieloletnią praktyką, zapewniający wysoką jakość świadczonych usług. Posiadany sprzęt i akredytacja szpitala są gwarancją dokładnej diagnostyki i wysokiej jakości wykonywanych świadczeń.