Pracownie

 1. EMG
  środa - czwartek
  godz. 16:00 – 17:00 
  tel. 32 621 20 73
 2. EEG
  poniedziałek - piątek
  godz. 7:25 – 15:00 
  tel. 32 621 20 73
 3. AUDIOMETRII
  poniedziałek – piątek
  godz. 8:00 – 9:00
  tel. 32 621 20 76
 4. SPIROMETRII
  poniedziałek – piątek
  godz. 8:00 – 9:00
  tel. 32 621 20 76
 5. ENDOSKOPII
  Badania są wykonywane w godzinach: 
  poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7:25 – 15:00
  wtorek 7:25 – 18:00
  tel. 32 621 20 72
 6. CYTOLOGII
  Badania są wykonywane w godzinach Pracy Poradni Położniczo-Ginekologicznej:
  poniedziałek 08:00 – 12.00
  wtorek 08:00 – 11.00 oraz 14:00 – 18:00
  środa 08:00 – 12.00
  czwartek 08:00 – 11:00
  piątek 11:30 – 14:00
 7. PRACOWNIA PET
 8. PRACOWNIA SCYNTYGRAFII
 9. PSYCHOLOGICZNA

  Wykonujemy badania psychologiczne zarówno dla kierowców, jak i osób wykonujących inne zawody, w których wymagana jest szczególna sprawność psychofizyczna. Badania psychologiczne przeprowadzane są w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.Badaniom psychologicznym podlegają:

 

     Badaniom psychologicznym podlegają:

 • kandydaci na kierowców oraz kierowcy wszystkich kategorii prawa jazdy,
 • kandydaci na kierowców oraz kierowcy uprzywilejowanych pojazdów,
 • kandydaci na instruktorów oraz instruktorzy,
 • kandydaci na egzaminatorów oraz egzaminatorzy,
 • osoby ubiegające się o przedłużenie dotychczasowej ważności uprawnień w zakresie prawa jazdy,
 • uczestnicy wypadków drogowych,
 • kierowcy, którzy kierowali pojazdem w stanie nietrzeźwości (po zatrzymaniu prawa jazdy),
 • osoby, które przekroczyły liczbę 24 punktów karnych za naruszenie przepisów drogowych,
 • osoby, które w okresie próbnym popełnili co najmniej dwa wykroczenia w ruchu drogowym.

      Przeprowadzamy również badania psychologiczne:

 • operatorów wózków jezdniowych (widłowych),
 • operatorów maszyn drogowych i budowlanych (m.in.: suwnic, żurawi, koparek, dźwigów),
 • osób pracujących na wysokości (powyżej 3 metrów),
 • osób wykonujących specjalistyczne prace pod ziemią (m.in. górnicy),
 • wszystkich innych pracowników, których stanowisko pracy wymaga posiadania szczególnej sprawności psychofizycznej, wymagane do kursów.

     Wykonujemy kompleksowe badania w zakresie Medycyny Pracy:

 • badania lekarskie,
 • badania psychologiczne.

       Dysponujemy specjalistyczną aparaturą do badań kierowców, m.in.:

 • stereometr (badanie widzenia przestrzennego),
 • wirometr (badanie zdolności oceniania prędkości wirujących tarcz),
 • miernik czasu reakcji,
 • aparat Piórkowskiego,
 • aparat krzyżowy (badania koordynacji wzrokowo-ruchowej),
 • aparat do badania w ciemni (badanie widzenia zmierzchowego, badanie wrażliwości na olśnienie).

 Godziny przyjęć pracowni psychologicznej:

poniedziałek: 8:00 – 14:20
środa: 12:00 – 18:20
czwartek: 8:00 – 18:20
tel. 32 621 20 71