Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

Lekarz Kierujący Oddziałem: lek. Jarosław Jankap.o. Pielęgniarka Oddziałowa: piel. dypl. Anna Tomalska
 
Telefony:
  • Lekarz Kierujący Oddziałem – 32 621 21 77
  • Pielęgniarka Oddziałowa – 32 621 21 74
  • Lekarze – 32 621 21 76
  • Pielęgniarki – 32 621 21 75

 

Ilość łóżek: 8

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii znajduje się na parterze szpitala, w bezpośrednim sąsiedztwie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, co w znacznym stopniu ułatwia szybkie przyjmowanie chorych w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. 

Do głównych zadań personelu naszego Oddziału należy wykonywanie znieczuleń do zabiegów w ramach bloku operacyjnego chirurgii urazowo – ortopedycznej, chirurgii ogólnej i onkologicznej, chirurgii onkologicznej, laryngologii oraz  okulistyki. Prowadzimy również znieczulenia w Pracowni Endoskopii do zabiegów diagnostycznych i leczniczych na przewodzie pokarmowym tj. gastroskopie, kolonoskopie, ERCP. Stanowiska znieczulenia wyposażone są w nowoczesne aparaty do znieczulenia i monitory czynności życiowych.

Drugim podstawowym zadaniem Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest leczenie pacjentów znajdujących się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Oddział stanowi zabezpieczenie dla pacjentów znieczulanych w ramach bloku operacyjnego, a także hospitalizowanych w oddziałach niezabiegowych. Dysponuje on  8 stanowiskami intensywnej terapii wyposażonymi w wysokiej klasy respiratory, wielofunkcyjne łóżka z materacami przeciwodleżynowymi, monitory funkcji życiowych z centralą monitorującą, zaawansowane monitorowanie hemodynamiczne, aparat do terapii nerkozastępczej, bronchoskop, zestawy pomp infuzyjnych. Posiadamy ponadto aparat usg i aparat rtg do zdjęć przyłóżkowych .  Rocznie hospitalizujemy ponad 200 pacjentów. Samodzielnie wykonujemy drobne zabiegi, w tym tracheostomie przezskórne.  Oddział dysponuje 5 miejscami szkoleniowymi dla lekarzy specjalizujących się w anestezjologii i intensywnej terapii.

Wskazówki dla pacjenta:

Przewodnik po znieczuleniach