KOORDYNATOR ZESPOŁU ds. PAKIETU ONKOLOGICZNEGO

dr n. o zdrowiu Eliza Działach

 

Nowy budynek Szpitala od strony ul. Struga

Sala konsyliarna D31

Tel. 32 621 22 24, 32 621 22 32

 

Pacjent posiadający założoną kartę Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego z podejrzeniem choroby nowotworowej lub rozpoznaniem nowotworu złośliwego zgłasza się do koordynatora ds. pakietu onkologicznego z oryginałem karty Dilo oraz wynikami badań celem pokierowania do odpowiedniego ambulatorium, aby wykonać niezbędne badania w ramach Szybkiej Ścieżki Onkologicznej w określonych ramach czasowych. Koordynator ustala terminy zleconych badań oraz wyznacza terminy zleconych badań oraz wyznacza terminy kolejnych wizyt u lekarza prowadzącego. Przy rozpoznaniu choroby nowotworowej i wykonaniu badań chory kierowany jest na konsylium lekarskie czyli wielodyscyplinarny zespół specjalistów podczas którego zostaje podjęta decyzja o indywidualnym doborze terapii onkologicznej. Pacjent pozostaje w ścisłym kontakcie z koordynatorem leczenia.

Chorzy, którzy posiadają jedynie wynik histopatologiczny potwierdzający chorobę nowotworową a chcieliby rozpocząć diagnostykę i leczenie w Zagłębiowskim Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej proszeni są o kontakt z Koordynatorem pakietu onkologicznego.