OGŁOSZENIE nr 8/OTiZM/2022

06/06/2022

„Oddanie w najem przez Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej  ul. Szpitalna 13  podmiotowi zewnętrznemu  na okres 3  lat części powierzchni dachu o powierzchni 25 m2 oraz pomieszczenia technicznego  o powierzchni 9,25m2 zlokalizowanego w budynku kotłowni  Zagłębiowskiego Centrum Onkologii w Dąbrowie  Górniczej przy ulicy  Szpitalnej 13, z przeznaczeniem na posadowienie stacji bazowej telefonii komórkowej w obecnej chwili jest zamontowana antena.”

więcej >

Ogłoszenie nr 7/OTZM/2022

29/04/2022

W związku z uruchomieniem procedury udzielenia zamówienia na realizację usługi o wartości poniżej 130 000,00zł na wykonanie, transport i montaż mebli na Oddział Wewnętrzny I; Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 zaprasza do składania ofert cenowych na realizację w/w usługi.”

 

Termin składania ofert do dnia 16/05/2022 do godz. 10:30

więcej >

Ogłoszenie nr 6/OTZM/2022

28/04/2022

Oddanie w najem przez Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej  ul. Szpitalna 13  podmiotowi zewnętrznemu  na okres 3  lat do    zagospodarowania  wolnej   powierzchni  dachu  budynku    Oddziału   Psychiatrycznego w Dąbrowie  Górniczej przy ulicy Krasińskiego 43, z przeznaczeniem na posadowienie stacji bazowej telefonii komórkowej.

więcej >

Ogłoszenie nr 4/OTZM/2022

01/04/2022

Oddanie w najem przez Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej ul. Szpitalna 13 podmiotowi zewnętrznemu na okres 3 lat do zagospodarowania wolnej przestrzeni dachu budynku  Oddziału Psychiatrycznego w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Krasińskiego 43, z przeznaczeniem na posadowienie stacji bazowej telefonii komórkowej.

więcej >

Ogłoszenie nr 3/OTZM/2022

01/04/2022

Oddanie w najem przez Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej ul. Szpitalna 13 podmiotowi zewnętrznemu na okres 3 lat części powierzchni dachu o powierzchni 24m2 budynku Oddziału Psychiatrycznego w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Krasińskiego 43, z przeznaczeniem na posadowienie stacji bazowej telefonii komórkowej w obecnej chwili jest zamontowana antena.

więcej >

Ogłoszenie nr 2/OTZM/2022

01/04/2022

Najem części nieruchomości gruntowej o powierzchni 33m2 dla dwóch miejsc parkingowych części działki nr 130 przed Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej ul. Szpitalna 13, z przeznaczeniem na postój taksówek na okres 1 roku.

więcej >

O szpitalu

E-pacjent

system umawiania wizyt online

zarejestruj się online >