Kierownik:
dr n. pr. Anna Wojtczyk

OGŁOSZENIE OT/1/2021

13/01/2021

"Pisemny przetarg nieograniczony na najem powierzchni gruntu 1400 m2 zabudowanej budynkiem o powierzchni 275,10 m2 położonej w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Szpitalnej 13 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności leczniczej niekonkurencyjnej dla Szpitala przez okres 15 lat"

więcej >

Ogłoszenie nr 4/2020

02/11/2020

"Najem części nieruchomości gruntowej/ części działki nr 130/ o powierzcgni 480m2 zlokaliwozanej na posesji Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13, z przeznaczeniem na utworzenie miejsc parkingowych na okres 3 lat "

więcej >

Konkurs nr 3

22/10/2020

Najem wolnostojącego budynku o powierzchni użytkowej 30m2 zlokalizowanego na posesji części działki nr 130 Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13, na działalność handlową przeznaczeniem na sprzedaż warzyw, owoców, kwiatów lub inną zbliżoną na okres do 3 lat. 

więcej >

Ogłoszenie nr 2

07/10/2020

„ Najem części  nieruchomości  gruntowej / części/ działki nr 130/  o  powierzchni 480  m 2  zlokalizowanej na posesji  Zagłębiowskiego  Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej ul. Szpitalna 13, z przeznaczeniem na utworzenie miejsc parkingowych na okres 3 lat.”

więcej >

Konkurs nr 1

09/03/2020

Najem części nieruchomości gruntowej o powierzchni  30 m2 zlokalizowanej  na posesji  Zagłębiowskiego  Centrum Onkologii Szpitala  Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w  Dąbrowie Górniczej ul. Szpitalna13,  z przeznaczeniem  pod ustawienie urządzeń telekomunikacyjnych w postaci koncentratora telekomunikacyjnego
na okres 3 lat.”

więcej >

Konkurs ofert nr 1

13/02/2020

Udzielanie świadczeń zdrowotnych z aktualnym zapotrzebowaniem Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewiczaw Dąbrowie Górniczej ul. Szpitalna 13 w zakresie:„RADIOTERAPII”  

więcej >

O szpitalu

W placówce funkcjonuje 19 oddziałów specjalistycznych, a także 24 poradnie.

więcej >

E-pacjent

system umawiania wizyt online

zarejestruj się online >