Kierownik:
mgr Małgorzata Warszawska
tel./fax 032 262 34 22

Konkurs nr 7/2018

18/10/2018

 „Wydzierżawienie powierzchni użytkowej  Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej o powierzchni  do 574,42 m2z przeznaczeniem na udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmujących świadczenia w rodzaju lecznictwa stacjonarnego w zakresie chirurgii naczyniowej”

 

więcej >

Konkurs nr 6/2018

05/10/2018

Wydzierżawienie przez Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w  Dąbrowie Górniczej powierzchni w budynku przy ul. Szpitalnej 13, z przeznaczeniem na ustawienie 2 szt. automatów vendingowych samoserwujących do napojów gorących, 2 szt. automatów vendingowych samoserwujących do napojów zimnych na okres do 3 lat.”

więcej >

Konkurs Nr 21/2018 na udzielanie świadczeń medycznych

18/09/2018

OGŁOSZENIE NR   21/2018 z dnia  18.09.2018 r. O KONKURSIE OFERT Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej Udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny  im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej ul. Szpitalna 13 w zakresie:- Okulistyki w zakresie Poradni Okulistycznej,

 

 

więcej >

Konkurs 20/2018 na udzielenie świadczeń medycznych

18/09/2018

OGŁOSZENIE NR   20/2018 z dnia  18.09.2018 r. O KONKURSIE OFERT ZCO Szpital Specjalistyczny im. Sz.„Udzielanie świadczeń medycznych zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny  im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej ul. Szpitalna 13 w zakresie: „Kompleksowego zabezpieczenia świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym”

 

 

więcej >

Konkurs nr 4/2018

23/05/2018

 „Wydzierżawienie  przez  Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej powierzchni w budynku przy ul. Szpitalnej 13,  z przeznaczeniem na ustawienie 2 szt. automatów vendingowych samoserwujących  do napojów gorących, 2 szt.  automatów  vendingowych  samoserwujących do napojów zimnych na okres  do 3  lat.”

więcej >

Konkurs Nr 3

30/03/2018

Dzierżawa i udostepnienie powierzchni użytkowych pod instalacje systemu oraz infrastruktury potrzebnej do jego implementacji i użytkowania, celem rozprowadzania programów telewizyjnych i radiowych w Zagłebiowskim Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz.Starkieiwcza w Dabrowie  Górniczej na okres do 10 lat" 

więcej >

O szpitalu

W placówce funkcjonuje 19 oddziałów specjalistycznych, a także 24 poradnie.

więcej >

E-pacjent

system umawiania wizyt online

zarejestruj się online >