Oddział Psychiatryczny

 

W ramach projektu "Adaptacja budynku przy ulicy Krasińskiego 43 na potrzeby Oddziału Psychiatrycznego" wydatki związane z inwestycją oraz zakupem wyposażenia są współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Lekarz Kierujący Oddziałem: lek. Michał Szafert

 


p.o. Pielęgniarz Oddziałowy: mgr Mariusz Ocap

Ilość łóżek: 60

 

Telefony: 

Sekretariat: 32 621 22 80
Dyżurka lekarska: 32 621 22 85
Dyżurka pielęgniarska - I piętro: 32 621 22 87
Dyżurka pielęgniarska - parter: 32 621 22 86

 

Zlokalizowany w samodzielnym budynku przy ul. Krasińskiego Oddział Psychiatryczny stanowi część Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej.

Oddział Psychiatryczny w tej lokalizacji powstał w ramach projektu „Adaptacja budynku przy ulicy Krasińskiego 43 na potrzeby Oddziału Psychiatrycznego”. Wydatki związane z inwestycją oraz zakupem wyposażenia były współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Oddział dysponuje 60 miejscami stacjonarnymi, podzielonymi na dwa odcinki: 45 i 15 łóżek z wyodrębnionymi kompleksami obserwacyjnymi dla pacjentów wymagających intensywnego nadzoru, 12 miejscami w Pododdziale Dziennym, przyszpitalną Poradnią Zdrowia Psychicznego oraz punktem przyjęć.

Obiekt jest nowoczesny, komfortowo wyposażony, spełnia najnowsze standardy bezpieczeństwa. Pacjenci mają do dyspozycji 2 – 6 osobowe sale, pomieszczenia socjalno-rekreacyjne, ogród.

Personel Oddziału stanowią:

Lekarze: 11 osób – w tym 6 specjalistów psychiatrii

Psycholodzy: 5 osób – w tym 1 psycholog kliniczny, 2 z tytułem doktora

Terapeuci: 3 mgr

Pielęgniarki: 34 osoby - w tym 7 mgr pielęgniarstwa, 7 licencjatów pielęgniarstwa, 5 specj. pielęgniarstwa psychiatrycznego, 1 specj. pielęgniarstwa chirurgicznego, 3 specj. pielęgniarstwa anestezjologiznego.

Pacjenci objęci są indywidualnym programem terapeutycznym dostosowanym do potrzeb i rodzajów zaburzeń.

W Oddziale Psychiatrycznym i Pododdziale Dziennym realizowane są następujące procedury terapeutyczne:
  • diagnostyka psychiatryczna
  • diagnostyka psychologiczna
  • farmakoterapia zaburzeń psychotycznych
  • farmakoterapia współwystępowania schorzeń somatycznych
  • psychoedukacja
  • terapia zajęciowa i inne formy oddziaływań terapeutycznych
  • psychoterapia indywidualna
  • trening umiejętności społecznych

Pacjenci mają dostęp do konsultacji i wszystkich wysoko specjalistycznych procedur diagnostycznych i terapeutycznych realizowanych w Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej.

Akredytacja Wojewódzkiego Centrum Kształcenia Podyplomowego w Katowicach umożliwia realizację: programu specjalizacji z psychiatrii, staży podyplomowych i staży psychiatrycznych dla lekarzy specjalizujących się w innych dziedzinach medycyny.