Zakład Fizyki Medycznej

 

Kierownik Zakładu Fizyki Medycznej:
mgr Aleksandra Klimas

 

Telefon:
  • Fizycy - 32 621 22 13

 

W Zakładzie Fizyki Medycznej Zagłębiowskiego Centrum Onkologii zatrudnieni są specjaliści w dziedzinie fizyki medycznej i fizycy medyczni z doświadczeniem w radioterapii, dzięki czemu możliwe jest wdrażanie nowych i zapewnienie poprawności działania funkcjonujących fizycznych metod diagnostyki i terapii nowotworów z uwzględnieniem metod optymalizacyjnych i zapewnienia jakości.

            Fizycy medyczni przy użyciu dedykowanych fantomów i sprzętu dozymetrycznego wykonują codzienne testy eksploatacyjne potwierdzając właściwe działanie użytkowanych urządzeń medycznych. Poprzez pomiary dozymetryczne planów leczenia weryfikują zgodność dawki zadanej z zaplanowaną. Biorą również udział w procesie codziennej kontroli ułożenia pacjentów we właściwej pozycji terapeutycznej. Pomiary dawek wykonywane przez fizyków są regularnie poddawane zewnętrznemu audytowi dozymetrycznemu, a ich poprawność potwierdzana jest co roku poprzez uzyskanie certyfikatu.

            Zakład Fizyki Medycznej współpracuje z Zakładem Radioterapii uczestnicząc w procesie przygotowania i realizacji planów leczenia pacjentów. Do planowania leczenia wykorzystywany jest trójwymiarowy systemem planowania leczenia Eclipse firmy Varian Medical Systems, umożliwiający uzyskanie optymalnego rozkładu dawki w napromienianym obszarze.

            Dzięki dbałości o codzienną kontrolę jakości urządzeń radiologicznych i terapeutycznych oraz właściwą organizację ochrony radiologicznej zapewniona jest wysoka precyzja wykonywanych procedur, co przekłada się wprost na bezpieczeństwo realizacji radioterapii.