Oddział Diabetologii

Lekarz Kierujący Oddziałem, Wojewódzki Konsultant Diabetologii:
dr n. med. Tomasz Szczepanik

p.o. Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Ewa Wólczyńska
Specjalista pielęgniarstwa diabetologicznego

Telefony:
  • Lekarze - 32 621 20 99
  • Pielęgniarki - 32 621 20 98
  • Sekretariat - 32 621 20 97

 

Oddział Diabetologii to jednostka prowadzona przez Konsultanta Wojewódzkiego z dziedziny Diabetologii dr n. med. Tomasza Szczepanika.

Zakres działalności oddziału obejmuje:

  • diagnostykę i leczenie wszystkich typów cukrzycy,
  • diagnostykę i leczenie ostrych powikłań cukrzycy w tym kwasicy ketonowej i innych stanów hiperglikemicznych,
  • diagnostykę, profilaktykę i leczenie przewlekłych powikłań cukrzycy ze szczególnym uwzględnieniem zespołu stopy cukrzycowej,
  • diagnostykę, monitorowanie i leczenie kobiet ciężarnych z cukrzycą,
  • diagnostykę i i leczenie chorób współistniejących z cukrzycą,
  • diagnostykę i leczenie stanów hipoglikemicznych niezwiązanych z cukrzycą,
  • udzielanie konsultacji specjalistycznych dotyczących chorych z cukrzycą w innych jednostkach Zagłębiowskiego Centrum Onkologii oraz tworzenie i prowadzenie programów edukacji diabetologicznej dla pacjentów i ich bliskich.

W ramach hospitalizacji, pacjenci mogą również korzystać z innych, niezbędnych i bardziej szczegółowych badań laboratoryjnych czy obrazowych.
W razie wątpliwości diagnostycznych lub terapeutycznych a zwłaszcza w skomplikowanych, rzadko spotykanych lub będących na pograniczu różnych dziedzin przypadkach medycznych, istnieje możliwość przeprowadzenia dodatkowych konsultacji specjalistycznych tak by można było zapewnić ciągłość procesu diagnostyczno-leczniczego chorego z cukrzycą.

Oddział pełni stały ostry dyżur diabetologiczny dla całego woj. śląskiego.

Oddział dysponuje 22 łóżkami w nowoczesnych i komfortowych salach 2-, 3- i 4-osobowych (każda sala posiada własny węzeł sanitarny) w tym
4 stanowiskami intensywnego nadzoru medycznego. Jednostka jest wyposażona w wysokospecjalistyczną aparaturę medyczną zgodną z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia taką jak pompy infuzyjne, elektryczne łóżka, kardiomonitory, pulsoksymetry, system ciągłego monitorowania glikemii, analizator parametrów krytycznych czy terapię podciśnieniową systemem VAC i NPWT.

Kompleksową, profesjonalną opiekę nad pacjentami zapewnia wyspecjalizowany zespół lekarsko-pielęgniarski.

W skład zespołu lekarskiego wchodzi 6 lekarzy ze specjalizacją z diabetologii oraz innych dodatkowych dziedzin medycyny takich jak choroby wewnętrzne, pediatria, hipertensjologia, farmakologia kliniczna. Personel oddziału stanowią także pielęgniarki ze specjalizacją z diabetologii, pielęgniarki z odbytym kursem edukatora w cukrzycy, pielęgniarki z kilkuletnim stażem pracy w Oddziale Diabetologicznym oraz dietetycy.

Oddział Diabetologii posiada także uprawnienia Ministra Zdrowia do prowadzenia specjalizacji z dziedziny Diabetologii oraz odbywania staży kierunkowych z tej dziedziny w ramach innych specjalizacji. Jednostka umożliwia swojej kadrze medycznej uczestnictwo w wewnętrznych i zewnętrznych szkoleniach, konferencjach, zjazdach czy warsztatach zarówno z dziedzin medycznych jak i nauk pokrewnych.

Poradnia Diabetologiczna

Poradnia Diabetologiczna prowadzi stałą, kompleksową opiekę nad pacjentami z każdym typem cukrzycy oraz innymi zaburzeniami gospodarki węglowodanowej w tym stanami przedcukrzycowymi i hipoglikemią. Świadczy usługi w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Zakres świadczonych usług obejmuje profilaktykę, rozpoznawanie oraz specjalistyczne leczenie powikłań cukrzycy a także edukację diabetologiczną dla chorych z cukrzycą i ich rodzin, prowadzoną przez doświadczonego edukatora, która obejmuje m.in. zasady prawidłowego żywienia, instrukcję obsługi glukometru czy techniki podawania insuliny.

Film promujący Oddział Diabetologii