Usługa odbioru i wywozu własnym środkiem transportu odpadów z grupy 17 04 – złomy metaliczne i stopy metali

08/05/2024

Świadczenie przez okres 1 roku usługi odbioru (wraz z ważeniem i załadunkiem) i wywozu własnym środkiem transportu odpadów z grupy 17 04 – złomy metaliczne i stopy metali w Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpitalu Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej z dwóch lokalizacjach.

więcej >

Dostawa i montaż 2 szt. paneli nadłóżkowych trzystanowiskowych, montaż panelu dwustanowiskowego będącego w posiadaniu ZCO

06/05/2024

Dostawa i montaż 2 szt. paneli nadłóżkowych trzystanowiskowych z gazami medycznymi i gniazdami elektrycznymi, montaż panelu dwustanowiskowego będącego w posiadaniu Zamawiającego, wykonanie instalacji gazów medycznych (tlen i próżnia) dla w/w 3 szt. paneli – Oddział Wewnętrzny (II piętro budynek „A”)

więcej >

Wykonanie akredytowanych pomiarów poziomu dźwięku emitowanego do środowiska zewnętrznego od agregatu chłodniczego

11/04/2024

W związku z uruchomieniem procedury udzielenia zamówienia na realizację usługi o wartości poniżej 130 000,00 zł. na wykonanie akredytowanych pomiarów poziomu dźwięku/hałasu emitowanego do środowiska zewnętrznego od agregatu chłodniczego, Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację w/w usługi.

więcej >

Usługa odbioru i wywozu własnym środkiem transportu odpadów wielkogabarytowych, gruzu, filtrów oraz tekstyliów

02/04/2024

Świadczenie przez okres 1 roku usługi odbioru (wraz z ważeniem i załadunkiem) i wywozu własnym środkiem transportu odpadów wielkogabarytowych, gruzu, filtrów oraz tekstyliów w Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpitalu Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej w dwóch lokalizacjach:

- ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza,

- ul. Krasińskiego 43, 41-300 Dabrowa Górnicza.

więcej >

Zakup wraz z montażem paneli nadłóżkowych ściennych na Oddziale Wewnętrznym

08/03/2024

W związku z uruchomieniem procedury udzielenia zamówienia na realizację usługi o wartości poniżej 130 000,00 zł pn.: ,,Zakup wraz z montażem paneli nadłóżkowych z gazami medycznymi i gniazdami elektrycznymi oraz wykonanie instalacji gazów medycznych (tlen i próżnia) na Oddziale Wewnętrznym (II piętro budynek "A") Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza W Dąbrowie Górniczej", ZCO zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację w/w usługi.

Termin składania ofert został wydłużony do dnia 22.03.2024 r. do godz. 14:00

Od dnia dzisiejszgo tj. 19.03.2024 r. prosimy o opisywanie kopert w następujący sposób: "Oferta dot. zakupu wraz z montażem paneli nadłóżkowych z gazami medycznymi na Oddziale Wewnętrznym (II pietro budynek "A") Zagłębiowskiego Centrum Onkologii. Nie otwierać przed dniem 22.03.2024 r. do godz. 14:00".

więcej >

Usługa transportu sanitranego dla pacjentów Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny - II postępowanie

06/03/2024

W związku z uruchomieniem procedury udzielenia zamówienia na realizację usługi o wartości poniżej 130 000,00 zł pn.: ,,Usługa transportu sanitarnego dla pacjentów Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej - II postępowanie", ZCO zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację w/w usługi.

więcej >