Modernizacja układu samoczynnego załączania rezerw (SZR) rozdzielnicy RG1-0,4 kV

29/11/2022

W związku z uruchomieniem procedury udzielenia zamówienia na realizację usługi o wartości poniżej 130 000,00 zł. na modernizację układu samoczynnego załączania rezerwy (SZR)  rozdzielnicy  RG1-0,4 kV, Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiwicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację w/w usługi.

więcej >

Wykonanie usługi badania i sporządzenia sprawozdania z badania rocznego sprawozdznia finansowego za lata 2022, 2023, 2024

18/11/2022

Wykonanie usługi badania i sporządzenia sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego za lata 2022, 2023, 2024 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

więcej >

Konserwacja urządzeń dźwigowych wraz z utrzymaniem stałego pogotowia dźwigowego

10/11/2022

W związku z uruchomieniem procedury udzielenia zamówienia na realizację usługi o wartości poniżej 130 000,00 zł. na konserwację urządzeń dźwigowych wraz z utrzymaniem stałego pogotowia dźwigowego urządzeń dźwigowych w ilości i według lokalizacji wyszczególnionych w załączniku - Zestawienie Dźwigów - do niniejszego zaproszenia, Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację w/w usługi.

więcej >

Wykonanie przeglądu instlacji gazu ziemnego wraz z armaturą i wszystkimi odbiornikami

06/10/2022

W związku z uruchomieniem procedury udzielania zamówienia na realizację usługi o wartości poniżej 130 000,00 zł na wykonanie przeglądu instalacji gazu ziemnego wraz z armaturą i wszystkimi odbiornikami na terenie Szpitala  – w dwóch lokalizacjach ul. Szpitalna 13 i Krasińskiego 43 Dąbrowa Górnicza, Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza  w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 zwraca się z prośbę o przedstawienie oferty cenowej na realizację w/w usługi

więcej >

Dostawa wody mineralizowanej w galonach

27/09/2022

W związku z uruchomieniem procedury udzielenia zamównienia na realizcję usługi o wartości poniżej 130 000,00 zł. na dostawę wody mineralizowanej w galonach dla pacjentów przybywających do przychodni przyszpitalnych oraz na oddziały szpitalne do Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację w/w usługi.

więcej >

Udrożnienie przewodów kominowych - usunięcie ptasich gniazd z poziomu dachu

22/09/2022

W związku z uruchomieniem procedury udzielenia zamówienia na realizację usługi o wartości poniżej 130 000,00 zł. na wykonanie usunięcia gniazd z poziomu dachu - udrożnienie przewodów kominowych, Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację w/w usługi.

więcej >