Zapytanie ofertowe nr ZO/3/IT/ZCO/2022 poniżej 30000 EURO - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury IT

22/07/2022

Zapytanie ofertowe nr ZO/3/IT/ZCO/2022 poniżej 30000 EURO - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury IT zgodnie z zarządzeniem 68/2022/BBIICD w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców

więcej >

Przegląd i konserwacja cztrerech sztuk transformatorów

19/07/2022

W związku z uruchomieniem procedury udzielenia zamówienia na realizację usługi o wartości poniżej 130 000,00 zł.  na  przegląd i konserwację czterech sztuk transformatorów Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację w/w usługi.

UWAGA:

Zmiana treści pkt 15 Zaproszenia do składania ofert:
Wykonawca będzie wykonywać przedmiot zamówienia w sobotę, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

 

więcej >

Wykonanie, transport i montaż mebli na Oddział Wewnętrzny I

04/07/2022

W związku z uruchomieniem procedury udzielenia zamówienia na realizację usługi o wartości poniżej 130 000,00 zł, na wykonanie, transport i montaż mebli na Oddział Wewnętrzny I do dyżurki pielęgniarek i pomieszczenia za ladą pielęgniarek; Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul Szpitalna 13 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację w/w usługi.

więcej >

Usługa Teletechniczna

04/07/2022

W związku z uruchomieniem procedury udzielenia zamówienia na realizację usługi o wartości poniżej 130 000,00 zł dot. „utrzymania w sprawności technicznej central telefonicznych w obiekcie przy ul. Szpitalnej 13 - centrala telefoniczna typu Siemens Hipath 3800 V9oraz w obiekcie przy ul. Krasińskiego 43 – centrala typu Platan, zabezpieczenia łączności wewnętrznej i zewnętrznej we wszystkich obiektach Szpitala oraz naprawy i konserwacji sieci teletechnicznej wewnętrznej, Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację w/w usługi

więcej >

Wykonanie przeglądu urządzeń klimatyzacynych i chłodniczych

04/07/2022

W związku z uruchomieniem procedury udzielenia zamówienia na realizację usługi o wartości poniżej 130 000,00 zł. na wykonanie przeglądu urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację w/w usługi.

więcej >

Wykonanie przeglądu instalacji fotowoltaicznej

10/06/2022

W związku z uruchomieniem procedury udzielenia zamówienia na realizację usługi o wartości poniżej 130 000,00 zł. na wykonanie przeglądu instalacji fotowoltaicznej Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 zwraca się z prośbą  o przedstawienie oferty cenowej na realizację w/w usługi.

więcej >