Recertyfikacja i nadzór nad Zintegrowanym Systemem Zarządzania wg norm ISO9001:2015 i ISO 14001:2015

15/12/2021

W związku z uruchomieniem procedury udzielenia zamówienia na realizację usługi
o wartości poniżej 130 000,00 zł. na Recertyfikację i nadzór nad Zintegrowanym Systemem Zarządzania wg norm ISO9001:2015 i ISO 14001:2015, Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację w/w usługi.

więcej >

Czyszczenie kanałów wentylacyjnych oraz wymiana filtrów absolutnych

13/12/2021

W związku z uruchomieniem procedury udzielenia zamówienia na realizację usługi
o wartości poniżej 130 000,00 zł. na czyszczenie kanałów wentylacyjnych oraz wymianę filtrów absolutnych, Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację w/w usługi.

więcej >

Okresowy przegląd techniczny szaf kartotecznych

13/12/2021

W związku z uruchomieniem procedury udzielenia zamówienia na realizację usługi o wartości poniżej 130 000,00 zł. na okresowy przegląd techniczny szaf kartotecznych, Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację w/w usługi.

więcej >

Wykonanie usług sterylizacji sprzętu stanowiącego wyposażenie Bloku Operacyjnego

10/12/2021

W związku z uruchomieniem procedury udzielenia zamówienia na realizację usługi o wartości poniżej 130 000,00 zł na wykonanie usługi sterylizacji sprzętu stanowiącego wyposażenie Bloku Operacyjnego; Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz .Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację w/w/ usługi.

więcej >

Usługa transportu zewnętrznego

07/12/2021

W związku z uruchomieniem procedury udzielenia zamówienia na realizację usługi o wartości poniżej 130 000,00 zł. na usługę transportu zewnętrznego, Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację w/w usługi.

więcej >

Konserwacja urządzeń dźwigowych wraz z utrzymaniem stałego pogotowia dźwigowego

26/11/2021

W związku z uruchomieniem procedury udzielenia zamówienia na realizację usługi o wartości poniżej 130 000,00 zł. na konserwację urządzeń dźwigowych wraz z utrzymaniem stałego pogotowia dźwigowego urządzeń dźwigowych w ilości i według lokalizacji wyszczególnionych w załączniku - Zestawienie Dźwigów - do niniejszego zaproszenia, Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację w/w usługi.

więcej >