Usługa transportu sanitarnego dla pacjentów Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza

20/02/2024

W związku z uruchomieniem procedury udzielenia zamówienia na realizację usługi o wartości poniżej 130 000,00 pn.: ,,Usługa transportu sanitarnego dla pacjentów Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej", ZCO zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację w/w usługi.

więcej >

Pozagwarancyjna obsługa serwisowa systemu parkingowego zlokalozowanego przy ulicy Szpitalnej 13

07/02/2024

W związku z uruchomieniem procedury udzielenia zamówienia na realizację usługi o wartości poniżej 130 000,00 zł. na pozagwarancyjną obsługę serwisową systemu parkingowego zlokalizowanego przy ulicy Szpitalnej 13,  Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację w/w usługi.

 

 

 

więcej >

Utworzenie strefy przyjęć agresywnego pacjenta - Oddział Psychiatrii (budynek przy ul. Krasińskiego 43 w Dąbrowie Górniczej)

09/01/2024

W związku z uruchomieniem procedury udzielenia zamówienia na realizację usługi o wartości poniżej 130 000,00 zł pn.: ,,Utworzenie strefy przyjęć agresywnego pacjenta - Oddział Psychiatrii (budynek przy ul. Krasińskiego 43 w Dąbrowie Górniczej) - Zagłębiowskiego Centrum Onkologii, Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza" - postępowanie III, ZCO zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.

więcej >

Serwis kotła parowego LOOS typ UHD 1250

04/01/2024

W związku z uruchomieniem procedury udzielenia zamówienia na realizację usługi o wartości poniżej 130 000,00 zł na serwis kotła parowego firmy LOOS, typ UHD 1250, nr fabryczny: 65256, Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację w/w usługi

więcej >

Modernizacja węzłów sanitarnych oraz utworzenie pomieszczenia palarni - Oddział Psychiatrii

27/12/2023

W związku z uruchomieniem procedury udzielenia zamówienia na realizację usługi o wartości poniżej 130 000,00 zł pn.: "Modernizacja węzłów sanitarnych oraz utworzenie pomieszczenia palarni - Oddział Psychiatrii ( budynek przy ul. Krasińskiego 43 w Dąbrowie Górniczej) - Zagłębiowskiego Centrum Onkologii, Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza - II postępowanie", ZCO zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację w/w usługi.

UWAGA: zmiana w rzutach i przedmiarze robót

więcej >

Utworzenie strefy przyjęć agresywnego pacjenta - Oddział Psychiatrii (budynek przy ul. Krasińskiego 43 w Dąbrowie Górniczej)

07/12/2023

W związku z uruchomieniem procedury udzielenia zamówienia na realizację usługi o wartości poniżej 130 000,00 zł pn.: ,,Utworzenie strefy przyjęć agresywnego pacjenta - Oddział Psychiatrii (budynek przy ul. Krasińskiego 43 w Dąbrowie Górniczej) - Zagłębiowskiego Centrum Onkologii, Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza" - postępowanie II, ZCO zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.

więcej >