Opieka duszpasterska

Kaplica wyznania rzymskokatolickiego znajduje się na I piętrze budynku głównego Szpitala przy ul. Szpitalnej 13.

Msze odprawiane są codziennie o godz. 18:00.

Posługi duszpasterskie są również świadczone na życzenie chorego lub jego rodziny - po zgłoszeniu takiej potrzeby do Kapelana Szpitalnego, pielęgniarki lub do lekarza.

Komunia Święta w salach chorych odbywa się w godzinach 6:00-8:00.

Spowiedź na prośbę pacjentów odbywa się w salach chorych w godzinach 10:00-13:00.

Rozmowy duszpasterskie odbywają się w godzinach 17:00-19:00.

W nagłych przypadkach istnieje możliwość wezwania Kapelana Szpitalnego telefonicznie:
tel. 32 762 03 52
tel. kom. 791 111 494

Numery telefonów do duchownych i kapłanów, dla pacjentów innych wyznań, znajdują się na tablicach ogłoszeń w oddziałach szpitala oraz do pobrania tutaj.