Dąbrowska Fundacja Medyczna

ul. Szpitalna 13
41 - 300 Dąbrowa Górnicza
pokój nr 301
tel. 32 621 20 33

Rachunek Bankowy: 66 1050 1272 1000 0008 0042 6132 Bank Śląski Oddz. Dąbrowa Górnicza
Regon: 271850926
NIP: 629 - 18 - 01 - 385
KRS 0000293251

Przy Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpitaul Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej od 1993 roku funkcjonuje Dąbrowska Fundacja Medyczna. Z dniem 27.12.2007 r. uzyskała ona status Organizacji Pożytku Publicznego. Głównymi celami dla działalności Fundacji są:

  1. pomoc we wprowadzaniu i rozpowszechnianiu nowoczesnych metod diagnostycznych i leczniczych w Dąbrowskim Szpitalu,
  2. umożliwienie korzystania z nowej specjalistycznej aparatury diagnostyczno – leczniczej.

 

Zarząd Fundacji:

  1. Zastępca Prezesa – Piotr Kuc