Dyrekcja

 

Dyrektor:
Marzena Kula

 

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa:
dr n. med. Tomasz Szczepanik

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych:
mgr inż. Magdalena Stefani

 

Asystent Dyrektora:
mgr Justyna ZasadzieńSekretariat Dyrekcji

tel: 32 264 23 49