Dyrekcja

 

p.o. Dyrektor
mgr Marzena Kula

 

 

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
dr n. med. Tomasz Szczepanik

Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa, Kontraktowania
i Spraw Organizacyjno-Administracyjnych:
mgr Agnieszka Kocot

 

Asystent Dyrektora:
mgr Justyna ZasadzieńSekretariat Dyrekcji

tel: 32 264 23 49