Oddział Neurologiczny / Oddział Udarowy

 

Lekarz Kierujący Oddziałem:
lek. Anna Koza-Janka

 

p.o. Pielęgniarka Oddziałowa: piel. dypl. Barbara Świątek

Telefony:
  • Lekarz Kierujący Oddziałami - 32 621 21 55
  • Pielęgniarka Oddziałowa - 32 621 21 56

Neurologia

  • Lekarze  – 32 621 21 59
  • Pielęgniarki – 32 621 21 57

Udar

  • Pielęgniarki – 32 621 21 54
  • Sala udarowa (punkt pielęgniarski) – 32 621 21 53

 

Oddział Neurologii zajmuje się leczeniem padaczki, bólów głowy, zespołów bólowych kręgosłupa.

Pacjenci przyjmowani są ze skierowaniami od lekarza rodzinnego lub poradni specjalistycznej w trybie nagłym i planowym.

Wykonujemy pełną diagnostykę neurologiczną (TK, EEG, badania Doplerowskie). Sale chorych wyposażone są w dostęp do systemu telewizji szpitalnej, sieć elektronicznych alarmów zapewniających szybką interwencję zespołu medycznego.

Oddział Udarowy wyposażony jest w 6 stanowiskową salę intensywnego nadzoru neurologicznego z pełnym monitoringiem pacjenta (EKG, pulsooksymetria, ciśnienie) i dostępnością do nowoczesnych urządzeń ratujących życie. Posiada też 17 łóżek przeznaczonych do wczesnej rehabilitacji poudarowej.

Oddziały zapewniają kontynuację leczenia w poradniach przyszpitalnych wchodzących w struktury Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej.