Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

 

Lekarz Kierujący Oddziałem: lek. Piotr Kuc

 

Pielęgniarka Oddziałowa: piel. dypl. Elżbieta Radoch

 


Telefony:
 • Lekarz Kierujący Oddziałem – 32 621 21 04
 • Pielęgniarka Oddziałowa – 32 621 21 07
 • Lekarze – 32 621 21 05
 • Pielęgniarki – 32 621 21 06
 • Sekretariat – 32 621 21 03

 

Ilość łóżek: 30

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej jest 30 łóżkowym oddziałem, w którym zatrudnionych jest 9 lekarzy z II stopniem specjalizacji z zakresu Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, dwóch lekarzy w trakcie specjalizacji. Oddział zapewnia całodobową opiekę medyczną w zakresie swojej specjalności dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej oraz okolic.

Rocznie w Oddziale hospitalizowanych jest około 1200 chorych, z czego około 1000 wymaga leczenia operacyjnego. Zapewniony jest pełen profil operacji z zakresu Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dla dorosłych.

Aktualnie Oddział zapewnia kompleksowy profil operacji w zakresie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu u dorosłych:
 • Endoprotezoplastyka pierwotna stawu biodrowego bezcementowa / cementowa
 • Endoprotezoplastyka pierwotna stawu kolanowego
 • Operacje rewizyjne po endoprotezoplastyce
 • Artroskopie operacyjne stawu kolanowego
 • Rekonstrukcje więzadłowe stawu kolanowego (ACL, MCL, LCL, MPFL)
 • Korekcje nabytych i wrodzonych wad kończyn górnych i dolnych
 • Leczenie zaburzeń zrostu z wykorzystaniem najnowszych implantów oraz leczenia biologicznego (koncentrat szpiku kostnego, PRP)
 • Traumatologia : gwoździe śródszpikowe, płyty LCP.

Dodatkowo Oddział posiada całodobowy dostęp do szerokiej diagnostyki radiologicznej i laboratoryjnej (RTG, USG, TK, MR itp.) wchodzącej w struktury ZCO.

W leczeniu złamań kończyn stosowane są nowoczesne metody zespalania kości – gwoździe śródszpikowe oraz płyty LCP pozwalające na rezygnację z unieruchomienia gipsowego i umożliwiające wczesne uruchomienie chorego.

Dysponujemy szeroką gamą stabilizatorów zewnętrznych Dynasta, Ilizarow.

Stosujemy leczenie biologiczne – żel leukocytarno-pyłkowy oraz koncentrat szpiku kostnego. Wykorzystujemy także terapię podciśnieniową.

 Osiągnięcia:
 • Jako jeden z pierwszych oddziałów w kraju w 1993 roku wprowadziliśmy do leczenia złamań metodą gwoździowania śródszpikowego ryglowanego metodę zamkniętą.
 • W naszym oddziale został opracowany stabilizator biodrowy Zespol, produkowany przez "BHH Mikromed", szeroko stosowany w kraju w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych do leczenia złamań bliższego końca kości udowej.

 Nasz oddział był organizatorem:

 • IV Sympozjum Sekcji Osteosyntezy PTOiTr w Szczyrku - 1994 r.
 • Spotkań Ortopedycznych w Rogoźniku na temat: leczenie złamań bliższego końca kości udowej stabilizatorem biodrowym Zespol - 1995 r.
 • Wspólnie z Kliniką Ortopedyczną ŚlAM w Sosnowcu, Sympozjum: gwoździowanie śródszpikowe ryglowane - 1999 r.
 • Wspólnie z Kliniką Ortopedyczną ŚlAM w Sosnowcu, Śląskich Kursów Osteosyntezy - 2003, 2004, 2005.

Od kilku lat współpracujemy z Kliniką Traumatologiczną we Lwowie (Ukraina) prowadzoną przez prof. n. med. Jurija Fila.

Wysoki poziom leczenia możliwy jest dzięki wspaniałemu zespołowi lekarsko-pielęgniarskiemu, który stale podnosi swoje kwalifikacje.

Oddział zapewnia kontynuację leczenia w poradniach przyszpitalnych wchodzących w struktury Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej.

Wskazówki dla pacjenta:

 Informacje dotyczące zabiegu endoprotezoplastyki stawu kolanowego

Przewodnik po znieczuleniach