Inne medyczne

Koordynator ds. Pielęgniarstwa Iwona Lach 32 621 21 02 ilach@zco-dg.pl
Pielęgniarki Epidemiologiczne Katarzyna Przybylak
Urszula Korgol
32 621 20 55 kprzybylak@zco-dg.pl
Apteka Szpitalna Kierownik
Karol Chabrzyk
32 621 20 38 kchabrzyk@zco-dg.pl
Transport Medyczny Dariusz Wojtczyk 32 621 20 17 dwojtczyk@zco-dg.pl
Centralna Sterylizacja Kierownik
Elżbieta Gryc
32 621 20 78