Oddział Onkologii Klinicznej

 

Lekarz Kierujący Oddziałem:
dr hab. n. med. Elżbieta Nowara

 

p.o. Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Dorota Ćwięczek

 

Telefony:
  • Lekarz Kierujący Oddziałem – 32 621 21 63
  • Lekarze – 32 621 21 61
  • Pielęgniarki – 32 621 21 62
  • Sekretariat – 32 621 21 60

 

Oddział Onkologii Klinicznej (OOK) tworzy zespół doświadczonych lekarzy specjalistów w dziedzinie onkologii klinicznej oraz zespół wysoko wyspecjalizowanych pielęgniarek onkologicznych.

Głównym zakresem działania jest leczenie systemowe chorych na nowotwory złośliwe. Leczenie systemowe obejmuje chemioterapię i hormonoterapię. W Oddziale Onkologii Klinicznej prowadzone jest również leczenie skojarzone.  Onkologia kliniczna jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną medycyny. Zespół lekarski i pielęgniarski bierze udział w regularnych szkoleniach specjalistycznych. W OOK prowadzone są również staże specjalizacyjne dla lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w różnych dziedzinach medycyny. OOK składa się z oddziału stacjonarnego, w którym leczeni są chorzy wymagający całodobowego nadzoru w ramach hospitalizacji oraz oddziału chemioterapii jednodniowej dla chorych nie wymagających chemioterapii z hospitalizacją.

OOK współpracuje z zespołem Przychodni Specjalistycznych Zagłębiowskiego Centrum Onkologii mając tym samym możliwość postawienia szczegółowego rozpoznania aktualnej choroby oraz oceny skuteczności prowadzonej terapii. Lekarze OOK biorą również udział w wielodyscyplinarnych zespołach terapeutycznych i konsyliach lekarskich co umożliwia sprawne i precyzyjne ustalenie planu postepowania u poszczególnych chorych. Ponadto udzielając świadczeń w Porani Onkologicznej prowadzimy kontrole po zakończonym leczeniu.

W Oddziale Onkologii Klinicznej leczeni są chorzy w różnym stopniu zaawansowania choroby nowotworowej, szczególnie na nowotwory przewodu pokarmowego (w tym raka żołądka, dróg żółciowych i jelita grubego), piersi, płuca i narządu rodnego.

Oddział Onkologii Klinicznej dysponuje czepcem chłodzącym zapobiegającym utracie włosów w trakcie chemioterapii.