Utworzenie strefy przyjęć agresywnego pacjenta - Oddział Psychiatrii (budynek przy ul. Krasińskiego 43 w Dąbrowie Górniczej)

09/01/2024

Zaproszenie do składania ofert 

Formularz Ofertowy 

Wzór Umowy 

Zakres rzeczowo-finansowy 

Rzut pomiesczeń 

Ogłoszenie wyników