Utworzenie strefy przyjęć agresywnego pacjenta - Oddział Psychiatrii (budynek przy ul. Krasińskiego 43 w Dąbrowie Górniczej)

07/12/2023

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Rzut 1

Rzut 2

Zakres rzeczowy

Odpowiedzi na pytania

Zagłębiowskie Centrum Onkologii informuje, iż termin składania ofert został przesunięty na dzień 21.12.2023 r.

Ogłoszenie wyników