Poprawa efektywności energetycznej Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej przez budowę systemu kogeneracyjnego wraz z termomodernizacją, wymianą źródeł światła
i budowa instalacji paneli fotowoltaicznych.

Projekt „Poprawa efektywności energetycznej Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej przez budowę systemu kogeneracyjnego wraz z termomodernizacją, wymianą źródeł światła i budowa instalacji paneli fotowoltaicznych”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 w ramach Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

Całkowita wartość projektu: 8 697 089 zł.

Wartość dofinansowania z MF EOG: 6 196 951, 00 zł.

Celem projektu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza w Szpitalu Specjalistycznym w Dąbrowie Górniczej, poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby opieki zdrowotnej, obejmująca ich termomodernizację, a także modernizacja i zastąpienie istniejących źródeł energii.

Zakres działań podjętych przez Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej w ramach realizowanego projektu obejmuje:
1. Docieplenie ścian zewnętrznych budynku.
2. Docieplenie stropodachów wszystkich budynków.
3. Wymianę stolarki okiennej.
4. Wymianę drzwi zewnętrznych.
5. Wymianę źródeł światła wewnątrz budynku na energooszczędne typy LED oraz uzupełnienie systemu oświetlenia o elementy automatycznej regulacji parametrów pracy.
6. Zmniejszenie udziału istniejących źródeł energii poprzez przyłączenie skojarzonego źródła ciepła i energii elektrycznej: kogenerator.
7. Montaż układu fotowoltaicznego.

Projekt zostanie zakończony w kwietniu 2016 roku.

Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Trzy państwa ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG). W okresie 2009–2014 wartość funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia zapewnia około 97% łącznego finansowania. Fundusze są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i szkół wyższych, sektora publicznego i sektora prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z państw darczyńców, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r. Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, społeczeństwo obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci, równość płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe.

www.eeagrants.org

Zapisz

Kontakt

tel.: 32 621 20 00        e-mail:  szpital@zco-dg.pl

więcej >

E-pacjent

system umawiania wizyt online

zarejestruj się online >

Nauka

Staże kierunkowe dla lekarzy, badania ankietowe, badania kliniczne, praktyki

więcej >