Wystąpienie Dyrektora ZCO Tomasza Szczepanika

08/11/2022

Szanowni Państwo,

Każde wyzwanie ma swój początek i koniec. W 2020 roku objąłem funkcję pełniącego obowiązki Dyrektora Zagłębiowskiego Centrum Onkologii, a dzisiaj zwracam się do Państwa, by poinformować Was o mojej decyzji zakończenia pracy na tym stanowisku. Nie oznacza to pożegnania z ZCO, a jedynie większe skupienie na obszarze medycznym funkcjonowania Szpitala jako Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa oraz Lekarz Kierujący Odziałem Diabetologii i Wojewódzki Konsultant w dziedzinie diabetologii.

Czas kierowania Zagłębiowskim Centrum Onkologii był dla mnie cennym doświadczeniem. Zbiegł się on z trudnym okresem walki z pandemią Covid-19, a także porządkowaniem sytuacji finansowej szpitala wynikającej ze zobowiązań powstałych wiele lat temu, zanim jeszcze objąłem funkcję Dyrektora.

Z wyzwaniami tymi mierzyłem się wspólnie z władzami Dąbrowy Górniczej i wszystkimi osobami zaangażowanymi w jak najlepsze funkcjonowanie szpitala. W mojej ocenie zakończyły się one sukcesem. Szpital wraca do trybu pracy sprzed pandemii, a okres walki z nią wykorzystaliśmy do rozwoju oddziałów i planowania kolejnych inwestycji z myślą o naszych Pacjentach.

Wspólnie z miastem doprowadziliśmy do zawarcia ugody oraz uregulowania wszystkich zobowiązań szpitala z lat 2013 i 2014 wynikających z budowy i zakupu sprzętu medycznego Zagłębiowskiego Centrum Onkologii.

W latach 2020-2022 pozyskaliśmy prawie 14,7 mln zł dotacji i niemal 850 tys. zł darowizn, a także doposażyliśmy Szpital sprzętem medycznym o wartości 3,3 mln zł.

W tym czasie zrealizowaliśmy też inwestycje za ponad 10 mln zł, które pozwoliły między innymi na: uruchomienie odcinków Oddziałów Wewnętrznego i Onkologii Klinicznej, modernizację Oddziału Położniczo-Ginekologicznego, modernizację I i II odcinka Oddziału Wewnętrznego, uruchomienie Poradni Anestezjologicznej, modernizację Przychodni Przyszpitalnych, a także modernizację i przeniesienie Zakładu Rehabilitacji.

Pozyskaliśmy także dodatkowy kontrakt dla Oddziału Diabetologicznego oraz rozpoczęliśmy w szpitalu realizację badań klinicznych. Przeprowadziliśmy restrukturyzację w obszarze personelu administracyjnego, a także pozyskaliśmy personel medyczny niezbędny do zapewnienia ciągłości realizacji świadczeń dla naszych Pacjentów.

Nieustanie prowadziliśmy również działania, których celem było zapewnienie dodatkowych dochodów, m.in. dzierżawa pomieszczeń Polsko-Amerykańskiej Klinice American Heart of Poland S.A. oraz dzierżawa terenu i budynku byłej apteki. Zwiększyliśmy ilość podmiotów korzystających z badań w szpitalnej Poradni Medycyny Pracy.

Trudno nie wspomnieć też o organizacji szpitala w trakcie pandemii Covid-19, kiedy to funkcjonował szpital kontenerowy oraz specjalny oddział dla pacjentów covidowych. Uruchomienie obu tych odcinków było możliwe dzięki pozyskaniu dodatkowych sponsorów (szpital kontenerowy) oraz dodatkowego personelu (oddział). Nie bez znaczenia dla mieszkańców było również uruchomienie punktów wymazowych oraz punktu szczepień.

Szanowni Państwo, pełniąc funkcję Dyrektora ZCO miałem okazję poznać i współpracować z wieloma wartościowymi i życzliwymi osobami.

Serdecznie dziękuję wszystkim Pracownikom Szpitala, Koleżankom i Kolegom, którzy pracują na markę naszego Szpitala i zapewniają Pacjentom poczucie bezpieczeństwa.

Dziękuję władzom Dąbrowy Górniczej, Parlamentarzystom i członkom Rady Społecznej Szpitala. Państwa zrozumienie i troska o Szpital wielokrotnie stanowiły dla placówki i dla mnie nieocenioną pomoc i wartość.

To co dla mnie osobiście ważne to fakt, że kończąc pracę na stanowisku Dyrektora robię to w atmosferze życzliwej współpracy i momencie rozwoju wielu obszarów działania ZCO.

Żywię również głębokie przekonanie, że nowy Dyrektor Zagłębiowskiego Centrum Onkologii z sukcesami będzie kontynuował rozwój szpitala. Osobie, która zostanie wybrana na to stanowisko życzę sukcesów i życzliwego wsparcia osób, na które ja mogłem liczyć.

Wszystkim Pacjentom życzę zaś tego, by wszystkie pozytywne zmiany, jakie miały i mieć będą miejsce w dąbrowskim szpitalu, zawsze przyczyniały się do Państwa bezpieczeństwa, komfortu i zadowolenia z opieki, której wysoki poziom był i jest priorytetem Zagłębiowskiego Centrum Onkologii.

Tomasz Szczepanik
p.o. Dyrektora ZCO w Dąbrowie Górniczej

Kontakt

tel.: 32 621 20 00        e-mail:  szpital@zco-dg.pl

więcej >

E-pacjent

system umawiania wizyt online

zarejestruj się online >

Nauka

Staże kierunkowe dla lekarzy, badania ankietowe, badania kliniczne, praktyki

więcej >