Poznaj nowe zasady związane z odwiedzinami i przyjęciem!

15/04/2022
Odwiedziny

Odwiedziny hospitalizowanych pacjentów są możliwe jedynie przez jedną osobę i powinny się odbywać w godzinach od 14:00 do 17:00. Osoba odwiedzająca winna każdorazowo zakrywać nos i usta oraz dezynfekować ręce, zarówno przed, jak i po wizycie u danego pacjenta.

Zasady postępowania przy planowych usługach medycznych

W związku z nadal utrzymującym się zagrożeniem epidemiologicznym i działaniami podejmowanymi w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się zakażenia SARS-CoV-2 w Szpitalu, w trosce o bezpieczeństwo pacjenta, obowiązują następujące zasady postępowania przy planowych usługach medycznych:

  1. Wszyscy pacjenci przebywający na terenie Szpitala mają obowiązek posiadania założonych masek zakrywających usta i nos.
  2. W poczekalniach pacjenci nie mogą gromadzić się w grupach.
  3. W oczekiwaniu na usługi medyczne należy zachować bezpieczną odległość między oczekującymi – minimum 2 metry.
  4. Pacjenci oczekujący na przyjęcie o ile to możliwe powinni przychodzić bez osób towarzyszących.
  5. Organizacja przyjęć w poradniach, pracowniach diagnostycznych polega na przyjmowaniu pacjentów na 10 minut przed zaplanowaną wizytą.

W czasie hospitalizacji należy zgłaszać personelowi medycznemu wszelkie objawy infekcji w celu wdrożenia postępowania profilaktyczno – terapeutycznego

Kontakt

tel.: 32 621 20 00        e-mail:  szpital@zco-dg.pl

więcej >

E-pacjent

system umawiania wizyt online

zarejestruj się online >

Nauka

Staże kierunkowe dla lekarzy, badania ankietowe, badania kliniczne, praktyki

więcej >