ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z RAKIEM - DIAGNOSTYKA PET I SCYNTYGRAFII

04/02/2021

Przed rozpoczęciem leczenia onkologicznego istotną rolę odgrywa diagnostyka obrazowa, w tym badania PET i scyntygrafia. Dzięki dostępności obu tych pracowni na terenie Zakładu Medycyny Nuklearnej Zagłębiowskiego Centrum Onkologii oferujemy pacjentom kompleksową diagnostykę z użyciem specjalistycznego sprzętu i leczenie nowotworów w oparciu o nowoczesne standardy. Zalety diagnostyki PET przewyższają wysokie koszty badania.

Badanie PET jest niezwykle ważne dla wstępnej oceny zaawansowania raka jelita grubego, przełyku, płuca czy gardła - przed podjęciem decyzji która metoda leczenia będzie odpowiednia i najbardziej skuteczna dla danego pacjenta. Badanie to opiera się na mechaniźmie zwiększonej przemiany izotopu w komórkach raka w stosunku do zdrowej tkanki. Widzimy więc znacznie silniejsze gromadzenie radioznacznika w guzie nowotworowym niż w zdrowym narządzie, dzieki czemu możemy znaleźć niemal wszystkie ogniska czynnego nowotworu. W wielu chorobach metoda ta ma większą czułość i swoistość diagnostyczną niż tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny. Atutem metody PET jest również szeroki zakres badania - po podaniu jednej dawki izotopu podczas jednej wizyty pacjenta możemy ocenić kilka okolic ciała a nawet całe ciało wraz z kończynami. W około 30% przypadków badanie to zmienia decyzje terapeutyczne  np. poprzez wykluczenie przerzutów pozwala na kwalifikację chorego do bardziej skutecznego radykalnego leczenia lub dzięki znalezieniu dodatkowych ognisk nowotworu wskazuje na konieczność bardziej intensywnej terapii. Badanie PET to jedna z kluczowych metod używanych do planowania radioterapii  – obraz rozmieszczenia izotopu w polu leczenia pozwala na modyfikację leczenia i skierowanie możliwie najsilniejszej skutecznej wiązki promieniowania w miejsce aktywnego nowotworu oraz ograniczenie narażenia narządów sąsiednich. Przekłada się to na większy odsetek wyleczonych nowotworów i mniejsze ryzyko odczynu popromiennego. W wielu przypadkach stosujemu badanie PET dla wczesnego wykrycia wznowy nowotworu gdy wyniki innych badań są niejednoznaczne np. w raku jajnika, jądra, chłoniakach złośliwych oraz nowotworach wcześniej wymienionych. Istotna jest także rola metody PET u pacjentów zgłaszających się do lekarza onkologa z rozsiewem nowotworu gdy inne badania nie pozwoliły na znalezienie zmiany pierwotnej.  Skanując całe ciało pacjenta  możemy poszukiwać wyjściowego ogniska raka równocześnie w wielu regionach ciała.

 Scyntygrafia jest kolejną szeroko uznaną metodą diagnostyczną w onkologii. Stosujemy ją między innymi dla lokalizacji węzła wartownika przed leczeniem operacyjnym raka piersi lub czerniaka. Znakowanie izotopem węzła chłonnego z pierwszej linii obrony pozwala chirurgowi pobrać w trakcie operacji właściwy węzeł do oceny mikroskopowej i wykluczenia ewentualnych przerzutów. Wśród badań niezbędnych w onkologii znajduje się także scyntygrafia kośćca. Ocena całego kośćca podczas jednego badania umożliwia wykrycie przerzutów np. raka prostaty, piersi, płuca lub nerki i kwalifikuje pacjenta do właściwej terapii. Pozwala także na kontrolowanie przebiegu choroby.

 

                Sporządziła

Kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej:

dr n. med. Joanna Nalewajka-Kołodziejczak

 

Kontakt

tel.: 032 262 32 75 / 76 / 77 fax: 032 262 59 23        e-mail:  szpital@zco-dg.pl

więcej >

E-pacjent

system umawiania wizyt online

zarejestruj się online >

Nauka