AKTUALNA INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI SZPITALA – COVID19

19/01/2021

Dyrekcja Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej informuje, że w związku ze stale pogarszającą się sytuacją epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się patogenu SARS-CoV-2 wśród pacjentów i personelu medycznego oraz na podstawie zaleceń Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia zmuszona była podjąć decyzję o wstrzymaniu działalności planowej od dnia 20.10.2020 r. 

Informujemy, że:

  1. Wszystkie oddziały szpitala przechodzą w tryb ostrodyżurowy (przyjęcia w trybie nagłym),
  2. Operacje onkologiczne i diagnostyka nowotworów, chemioterapia, onkologiczne programy lekowe oraz radioterapia będą odbywać się planowo z zachowaniem reżimu sanitarnego.
  3. Poradnie specjalistyczne będą udzielały świadczeń w systemie teleporad.
  4. Pracownia endoskopii oraz Zakład Medycyny Nuklearnej będą wykonywać badania wyłącznie w przypadkach onkologicznych.

 Wobec powyższego zwracamy się do Państwa o zrozumienie tej wyjątkowej sytuacji, która ma obecnie miejsce. Jednocześnie informujemy, że oddziały szpitalne, pracownie i poradnie specjalistyczne systematycznie będą się z Państwem kontaktować w sprawie ustalonych wcześniej terminów zabiegów i porad.

Wznawiamy działalność świadczeń medycznych w zakresie:

  • Oddziału Diabetologii.