Poprawa efektywności energetycznej Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej przez budowę systemu kogeneracyjnego wraz z termomodernizacją, wymianą źródeł światła
i budowa instalacji paneli fotowoltaicznych.

Artykuł prasowy

W dniu 25.03.2016r. w Dzienniku Zachodnim ukazał się artykuł prasowy dotyczący realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej przez budowę systemu kogeneracyjnego wraz z termomodernizacją, wymianą źródeł światła i budowa instalacji paneli fotowoltaicznych”.

>>Artykuł<<

30.03.2016

Artykuł prasowy

W dniu 15.01.2016r. w Dzienniku Zachodnim ukazał się artykuł prasowy dotyczący realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej przez budowę systemu kogeneracyjnego wraz z termomodernizacją, wymianą źródeł światła i budowa instalacji paneli fotowoltaicznych” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, w ramach programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

>>Artykuł<<

16.01.2016

Konferencja przedstawiająca realizację projektu

Dnia 18 grudnia 2015 r. w godz. od 12 do 14  w Hotelu Shuma w Dąbrowie Górniczej przy ul. Żeglarskiej 20 odbyła się konferencja przedstawiająca realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej przez budowę systemu kogeneracyjnego wraz z termomodernizacją, wymianą źródeł światła i budowa instalacji paneli fotowoltaicznych”. Podczas konferencji przedstawione zostały założenia przedmiotowej inwestycji, przebieg realizacji projektu, długofalowe efekty jakie przyniesie realizacja projektu, a także podkreślono innowacyjność rozwiązań i wynikające z nich korzyści.

W konferencji wzięli udział : przedstawiciele władz miasta Dąbrowy Górniczej, przedstawiciele Rady Miejskiej, a także dyrektorzy placówek ochrony zdrowia i lekarze z województwa śląskiego. Każdy z uczestników otrzymał komplet materiałów konferencyjnych.

Merytoryczną wartość konferencji przedstawili specjaliści w zakresie: projektów dotyczących efektywności energetycznej i finansowania inwestycji z środków zewnętrznych.

21.12.2015

Nagranie i emisja spotu prezentującego realizację projektu

Założenia realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej przez budowę systemu kogeneracyjnego wraz z termomodernizacją, wymianą źródeł światła i budowa instalacji paneli fotowoltaicznych”, przedstawiono w spocie, który mogą Państwo obejrzeć:

1. na kanale telewizji TELPOL INFO : 6.11.2015 o godz. 17:30
2. na stronie YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=l1W-alaSKS0
3. na stronie miasta Dąbrowa Górnicza (gmin):www.dabrowa-gornicza.pl

Nagranie spotu zostało zrealizowane do dnia 31.08.2015r.

Drugie nagranie spotu zaplanowane jest na I kwartał 2016 roku, które zaprezentuje postęp realizacji projektu.

09.11.2015

Artykuł prasowy

W dniu 28.08.2015r. w Dzienniku Zachodnim ukazał się artykuł prasowy dotyczący realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej przez budowę systemu kogeneracyjnego wraz z termomodernizacją, wymianą źródeł światła i budowa instalacji paneli fotowoltaicznych”.

>>Artykuł<<

16.10.2015

Konferencja inaugurująca realizację projektu

Dnia 30 kwietnia 2015 r. w godz. od 11 do 14  w Hotelu Pogoria Residence w Dąbrowie Górniczej przy al. Piłsudskiego 13 odbyła się konferencja inaugurująca realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej przez budowę systemu kogeneracyjnego wraz z termomodernizacją, wymianą źródeł światła i budowa instalacji paneli fotowoltaicznych”. Podczas konferencji przedstawione zostały założenia przedmiotowej inwestycji, przebieg realizacji projektu, długofalowe efekty jakie przyniesie realizacja projektu, a także podkreślono innowacyjność rozwiązań i wynikające z nich korzyści.

W konferencji wzięli udział : przedstawiciele władz miasta Dąbrowy Górniczej, przedstawiciele Rady Miejskiej, a także dyrektorzy placówek ochrony zdrowia i lekarze z województwa śląskiego. Każdy z uczestników otrzymał komplet materiałów konferencyjnych.

Merytoryczną wartość konferencji przedstawiało 4 specjalistów w zakresie: projektów dotyczących efektywności energetycznej i finansowania inwestycji z środków zewnętrznych.

Druga konferencja zaplanowana jest na IV kwartał 2015 roku.

31.08.2015

Znaczenie projektu

Poprzez systemy dociepleń, wymianę drzwi, okien, modernizację systemów grzewczych, możliwe jest zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło w obiektach budowlanych. Dzięki temu do ich ogrzewania zostaje zużyte mniej energii cieplnej, co wiąże się z realnymi oszczędnościami. Wyższa izolacyjność przekłada się na mniejsze straty termiczne budynku.

Oświetlenie LED pozwala na efektywniejsze wykorzystanie energii elektrycznej, której wytwarzanie nie powoduje wydzielania się substancji szkodliwych dla środowiska, dzięki czemu jest w pełni biodegradowalne. W Szpitalu zdecydowano się na wymianę 3500 tradycyjnych punktów świetlnych.

Kogeneracja jest to metoda wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w jednym procesie technologicznym. Zastosowanie kogeneracji w obiektach, w których występuje jednoczesne zapotrzebowanie na energię elektryczną i energię cieplną przynosi największe korzyści. Atrakcyjność źródeł kogeneracyjnych można zwiększyć, stosując dodatkowo wytwarzanie chłodu. Odpadowe ciepło z produkcji energii elektrycznej stanowi wówczas energię napędową w absorpcyjnym procesie wytwarzania tzw. wody lodowej. Stwarza to latem szansę na zrekompensowanie spadku zapotrzebowania na ciepło. Takie właśnie rozwiązania zastosowała nasza placówka.

Energia promieniowania słonecznego stanowi dobro wolne. Szpital zdecydował się na wykorzystanie energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej poprzez zastosowanie systemów fotowoltaicznych. Takie rozwiązanie posiada wiele zalet, są bezobsługowe, mogą być stosowane indywidualnie i na skalę przemysłową. Istotna zaleta jest również fakt iż są przyjazne dla środowiska, gdyż nie generują szkodliwych emisji w trakcie eksploatacji.

Realizacja niniejszego projektu przyczyni się do ograniczenia zapotrzebowania na energię elektryczną ze źródeł nieodnawialnych, co przełoży się na zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery. W aspekcie ekologicznym przewiduje się znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na poziomie 60%, jak również oszczędność energii do 32%. Do realizacji projektu wybrane zostały najbardziej optymalne rozwiązania inwestycyjne oraz zastosowania nowoczesnej technologii dzięki czemu żywotność tej inwestycji jest wieloletnia.

7.08.2015

Zapisz

Kontakt

tel.: 32 621 20 00        e-mail:  szpital@zco-dg.pl

więcej >

E-pacjent

system umawiania wizyt online

zarejestruj się online >

Nauka

Staże kierunkowe dla lekarzy, badania ankietowe, badania kliniczne, praktyki

więcej >