Zakład Rehabilitacji

 

Kierownik Zakładu Rehabilitacji:
lek. Magdalena Drożdż-Szczypka

 

Telefony:
 • Rejestracja - 32 621 21 80
 • Rehabilitacja dziecięca - 32 621 21 83
 • Masaż - 32 621 21 78
 • Sala gimnastyczna - 32 621 21 81
 • Pokój lekarski - 32 621 21 79
 • Fizykoterapia - 32 621 21 82

 

Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej posiada Zakład Rehabilitacji wyposażony w nowoczesny sprzęt zapewniający szeroki zakres świadczonych usług medycznych:

FIZYKOTERAPIA
 • Leczenie promieniami UV,
 • Leczenie promieniami podczerwonymi,
 • Laseroterapia,
 • Elektrostymulacja,
 • Galwanizacja,
 • Diadynamik,
 • Prądy interferencyjne,
 • Pole magnetyczne,
 • DKF,
 • Ultradźwięki,
 • Fonoforeza,
 • Jonoforeza,
 • Krioterapia miejscowa.

 

KINEZYTERAPIA
 • Ćwiczenia oddechowe,
 • Ćwiczenia krążeniowe,
 • Ćwiczenia koordynacji ruchowej,
 • Ćwiczenia równoważne,
 • Ćwiczenia czynne,
 • Ćwiczenia czynne z oporem,
 • Ćwiczenia czynne w odciążeniu,
 • Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem,
 • Ćwiczenia bierne,
 • Ćwiczenia redresyjne,
 • Ćwiczenia izometryczne,
 • Ćwiczenia samowspomagane,
 • Nauka chodu,
 • Nauka chodu ze sprzętem ortopedycznym,
 • Pionizacja,
 • Gimnastyka korekcyjna w wadach postawy,
 • PNF,
 • McKenzie.

 

MASAŻ LECZNICZY
 • Masaż ręczny czynnościowy,
 • Masaż pneumatyczny,
 • Masaż limfatyczny,
 • Masaż pneumatyczny kończyn dolnych,
 • Aquavibron.