Zakład Radioterapii

 

Kierownik Zakładu Radioterapii: dr n. med. Marcin Hutnik

 

Telefony:
  • Kierownik - 32 621 22 08
  • Sekretariat – 32 621 22 07
  • Rejestracja - 32 621 22 16

 

Zakład Radioterapii prowadzi leczenie pacjentów cierpiących na choroby nowotworowe od września 2014 r.

Zakład Radioterapii Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza jest jedną z najnowocześniejszych tego typu jednostek w Polsce. Zlokalizowany jest w nowo wybudowanej części Centrum.

W Zakładzie Radioterapii zatrudnieni są lekarze, fizycy medyczni, technicy elektroradiologii oraz pielęgniarki z dużym doświadczeniem w leczeniu chorych cierpiących na schorzenia onkologiczne. Leczenie prowadzone jest według najwyższych standardów, w oparciu o Evidence Based Medicine – czyli medycynę opartą na faktach.

Zakład dysponuje dwoma akceleratorami (przyspieszaczami) liniowymi TrueBeam marki Varian, które są najnowocześniejszymi tego typu urządzeniami dostępnymi na rynku. Przyspieszacze te wyposażone są w szeroki wachlarz energii zarówno fotonowych, jak i elektronowych, kolimatory wielolistkowe oraz technologie obrazowania pozwalające na stosowanie najbardziej wyrafinowanych technik radioterapii sterowanej obrazem (IGRT): IMRT (radioterapia przy użyciu modulacji intensywności dawki), a także RapidArc. Zastosowanie IGRT pozwala na bardzo precyzyjne podanie wysokiej dawki promieniowania w obrębie interesującego lekarza obszaru z jednoczesną ochroną narządów krytycznych, czyli narządów, które mogą otrzymać jedynie określoną dawkę promieniowania, jak np. rdzeń kręgowy.

Do dyspozycji pracowni planowania leczenia udostępniony jest Zakład Diagnostyki Obrazowej, wyposażony w wysokiej jakości aparaty do wykonywania tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego, a także Zakład Medycyny Nuklearnej dysponujący Pracownią PET.

Dostępne techniki badań pozwalają na przeprowadzenie całej niezbędnej diagnostyki w obrębie Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, bez konieczności kierowania pacjentów do innych ośrodków.

W Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpitalu Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej możliwe jest kompleksowe leczenie chorych cierpiących na schorzenia onkologiczne. Zakład prowadzi ścisłą współpracę z Oddziałem Onkologii Klinicznej tutejszego Szpitala, w którym istnieje możliwość hospitalizacji na czas leczenia promieniami wymagających tego pacjentów.

Oddział Onkologii Klinicznej dysponuje możliwością leczenia systemowego, które prowadzone jest z powodzeniem już od kilku lat. Zakład współpracuje ze wszystkimi oddziałami Szpitala, w szczególności z Oddziałem Chirurgii Ogólnej dysponującym zespołem specjalistów pozwalającym na leczenie operacyjne pacjentów cierpiących na choroby nowotworowe.

Okres oczekiwania na rozpoczęcie procedur przygotowawczych do leczenia promieniami oraz wdrożenie terapii wynosi kilka dni. Pacjenci mają do dyspozycji Poradnię Onkologiczną zlokalizowaną na terenie Zakładu Radioterapii, przyjmującą chorych codziennie. W ramach Poradni prowadzona jest diagnostyka pacjentów kwalifikowanych do leczenia oraz okresowe kontrole chorych po zakończeniu terapii.

Nasza jednostka jest w stanie zapewnić opiekę onkologiczną na najwyższym światowym poziomie mieszkańcom Zagłębia oraz terenów ościennych.

Zespół stawia na profesjonalizm, życzliwość oraz możliwie najkrótszy okres od zdiagnozowania do wdrożenia skutecznego leczenia schorzeń nowotworowych zgłaszających się do nas chorych.