Zakład Medycyny Nuklearnej

 

Kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej: 
dr n. med. Joanna Nalewajka-Kołodziejczak

 

Telefony:
  • Rejestracja - 32 621 22 28
  • Pracownia PET - 32 621 22 02
  • Pracownia scyntygrafii - 32 621 22 03

 

O zakładzie:

Zakład Medycyny Nuklearnej Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, działa od 2015 roku i obejmuje Pracownię PET-TK oraz Pracownię Scyntygraficzną. Pracownia PET-TK wykonuje badania u pacjentów leczonych w ZCO na podstawie skierowania od lekarza onkologa oraz odpłatne badania PET-TK. Zakład wyposażony jest w skaner PET-TK wraz z automatycznym dyspenserem umożliwiającym precyzyjne dawkowanie radioizotopu oraz w gammakamerę SPECT-CT i komorę z laminarnym przepływem powietrza wraz z kalibratorem dawek pozwalającym na dokładny pomiar aktywności podawanego radioznacznika.

Pracownia Scyntygrafii posiada kontrakt z NFZ i wykonuje badania na podstawie skierowania od lekarza z poradni specjalistycznej lub odpłatne.

Badania PET-TK wykonywane są przede wszystkim ze wskazań onkologicznych - metoda ta pozwala na ocenę rozległości procesu nowotworowego, ale przede wszystkim na ocenę stopnia zaawansowania choroby, rozsiewu nowotworu do innych narządów i tkanek. Wysoka czułość metody w określonych schorzeniach umożliwia lepszy i bardziej adekwatny wybór metody leczenia pacjenta.

Zakład Medycyny Nuklearnej zajmuje się m.in.:
  • badaniami scyntygraficznymi wybranych narządów wewnętrznych, np.:
    • scyntygrafia kośćca, tarczycy, ślinianek, węzła wartownika, limfoscyntygrafię, scyntygrafię nerek, naczyniaka wątroby, żródła krwawienia z przewodu pokarmowego, uchyłka Meckela
  • badaniami PET

 

Informacja o badaniu PET-TK

Informacja o badaniu scyntygraficznym

Skierowanie na badanie PET/CT

Ankieta pacjenta przed badaniem PET-TK