Zakład Fizyki Medycznej

 

 

Kierownik Zakładu Fizyki Medycznej: Aleksandra Klimas

 

Telefony:
  • Fizycy - 32 621 22 13