Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej / Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

 

 

Lekarz Kierujący Oddziałem: lek. Joanna Krużel-Mendrek

 

 

Pielęgniarz Oddziałowy: piel. Norbert Piątkowski

 

Telefony:
  • Lekarz Kierujący Oddziałem – 32 621 21 66
  • Pielęgniarz Oddziałowy - 32 621 21 64
  • Lekarze – 32 621 21 67
  • Pielęgniarki – 32 621 21 65
  • Rehabilitanci - 32 621 21 68

 

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej posiada 12 łóżek a Oddział Rehabilitacji Neurologicznej posiada 16 łóżek.

Oddziały podejmują się rehabilitacji usprawniającej po ciężkich urazach wielonarządowych, schorzeniach układu ruchu oraz następstw chorób neurologicznych. Prowadzone są Ćwiczenia indywidualne przy łóżku chorego. Nad zdrowiem pacjentów czuwa fachowy personel lekarski, fizjoterapeutyczny i pielęgniarski. Pacjenci poddawani są zabiegom rehabilitacyjnym codziennie rano i po obiedzie, przy zastosowaniu nowoczesnego sprzętu. Nad pracą młodych prężnych fizjoterapeutów czuwa rehabilitant, który przy współpracy z ordynatorem realizuje najnowocześniejsze metody rehabilitacji medycznej.