Dział Kadr i Płac

 

Kierownik Działu Kadr i Płac: Małgorzata Król

 

Telefony:
 • Kierownik – 32 621 20 70
 • Dział - 32 621 20 44
 • Płace – 32 621 20 43

 

Zadania:
 • realizacja polityki kadrowej Szpitala,
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej, ewidencji osobowej i ewidencji czasu pracy pracowników,
 • nadzorowanie przestrzegania przepisów z zakresu prawa pracy,
 • współpraca z Komisją Socjalną w zakresie przyznawania pracownikom świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • opracowywanie projektów lub współudział w opracowywaniu aktów prawnych dotyczących spraw pracowniczych,
 • przygotowywanie dokumentów do wniosków emerytalnych lub rentowych pracowników,
 • prowadzenie dokumentacji urlopowej pracowników,
 • prowadzenie rejestru delegacji,
 • sporządzanie i przekazywanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dokumentów zgłoszeniowych,
 • sporządzanie obowiązujących sprawozdań,
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej staży kierunkowych do specjalizacji,
 • prowadzenie dokumentacji podatkowej oraz rozliczeń podatkowych,
 • sporządzanie rocznej informacji o dochodach,
 • sporządzanie rocznych zestawień podatkowych,
 • wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniach pracowników dla innych instytucji.
< Powrót do schematu

O szpitalu

W placówce funkcjonuje 19 oddziałów specjalistycznych, a także 24 poradnie.

więcej >

E-pacjent

system umawiania wizyt online

zarejestruj się online >