Pełnomocnik Dyrektora ds. Eksploatacji i Inwestycji

Sekcja Aparatury Medycznej

tel.: 32 621 20 12

Zadania:

 • przygotowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z umowami na serwisy, naprawy i usługi dotyczące sprzętu;
 • nadzór nad działalnością naprawczą aparatury medycznej;
 • prowadzenie ewidencji napraw, przeglądów, konserwacji, awarii;
 • nadzór nad szkoleniem personelu w zakresie obsługi sprzętu medycznego;
 • ochrona powierzonej aparatury medycznej przed zniszczeniem lub utratą.
Sekcja Żywienia

tel.: 32 621 20 19

Zadania:

 • organizowanie procesu żywienia w szpitalu;
 • opracowywanie szczegółowych jadłospisów;
 • przygotowywanie posiłków;
 • planowanie kosztów żywienia;
 • sprawowanie nadzoru i kontroli nad procesem żywienia.
Sekcja Utrzymania Obiektu

tel.: 32 621 20 11

Zadania:

 • zarządzanie i racjonalna eksploatacja infrastruktura szpitala;
 • prowadzenie eksploatacji, konserwacji i napraw instalacji oraz urządzeń energetycznych;
 • ustalanie harmonogramów, planów remontów, napraw, pracy instalacji urządzeń i sprzętu;
 • nadzór i monitorowanie prac podległego personelu tzn. technicznej obsługi obiektu i kotłowni;
 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów budowlanych;
 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania instalacji i urządzeń technicznych.
Sekcja Środowiska i Higieny

tel.: 32 621 20 11

Zadania:

 • prowadzenie dokumentacji oraz nadzór nad realizacją normy ISO 14001;
 • organizacja prac związanych z kompleksowa eksploatacją i funkcjonowaniem centrali telefonicznej;
 • kompleksowa obsługa związana z parkingami szpitalnymi oraz depozytem ubrań;
 • kompleksowa obsługa dotycząca gospodarki odpadami;
 • usługi pralnicze i leasingu bielizny i odzieży;
 • kompleksowa obsługa związana z prawidłowym funkcjonowaniem magazynów.
Sekcja Transportu

Transport Sanitarny

tel.: 32 621 20 17

Zadania:

 • przewozy pacjentów z oddziałów szpitalnych na specjalistyczne badania do innych placówek;
 • przewozy pacjentów z oddziałów szpitalnych do miejsca zamieszkania;
 • wykonywanie usług transportowych dla innych szpitali;
 • transport tkanek i innych materiałów do badań w wymaganych warunkach

Transport Gospodarczy

tel.: 32 621 20 17

Zadania:

 • transport gotowych posiłków;
 • zaopatrzenie kuchni szpitalnej w artykuły spożywcze transport dokumentacji do urzędów i instytucji;
 • transport materiałów do sterylizacji.
< Powrót do schematu

O szpitalu

W placówce funkcjonuje 19 oddziałów specjalistycznych, a także 24 poradnie.

więcej >

E-pacjent

system umawiania wizyt online

zarejestruj się online >