Dział Kontraktowania i Statystyki Medycznej

 

Kierownik - lek. Zbigniew Morzewski

 

Telefony:
 • Dział - 32 621 20 49
 • Statystyka - 32 621 20 54
 • Koordynator pakietu onkologicznego - 32 621 22 24

 

Zadania:

I. Zadania realizowane przez Dział Kontraktowania i Statystyki Medycznej:

 • Całokształt czynności związanych ze składaniem ofert na postępowania konkursowe prowadzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • Nadzór nad realizacją kontraktów z NFZ,
 • Analiza realizacji kontraktów; podejmowanie działań mających na celu poprawę ich realizacji i ewentualne wnioskowanie o renegocjacje,
 • Przyjmowanie i ewidencja skarg, zażaleń i wniosków świadczeniobiorców oraz upoważnionych podmiotów, ich analiza, prowadzenie postępowań wyjaśniających i udzielanie odpowiedzi,
 • Udostępnianie kancelariom prawnym, instytucjom ubezpieczeniowym i innym uprawnionym podmiotom niezbędnych danych dotyczących postępowań roszczeniowych świadczeniobiorców,
 • Bieżąca kontrola i monitorowanie zmian w przepisach prawa związanych z działalnością Szpitala oraz przekazywanie zmian odpowiednim komórką organizacyjnym,
 • Opracowywanie analiz i informacji dotyczących wykonywania procedur medycznych, wskaźników zachorowalności, zgonów, wykorzystania łóżek,
 • Prowadzenie aktualizacja Katalogów Aktów Prawnych,
 • Bieżące i we wskazanych terminach przekazywanie sprawozdań dotyczących realizacji kontraktu do Narodowego Funduszu Zdrowia zgodnie z zawartymi umowami,
 • Wykonywanie okresowych sprawozdań zgodnie z ustawą o statystyce publicznej.

II. Kancelaria

 • Ewidencja korespondencji, paczek, faktur, rachunków itd. wpływających do Szpitala,
 • Przekazywanie otrzymanej korespondencji właściwej komórce organizacyjnej,
 • Ewidencjonowanie korespondencji wychodzącej.

III. Archiwum

 • Archiwizowanie dokumentacji medycznej,
 • Udostępnianie dokumentacji medycznej uprawnionym podmiotom.
< Powrót do schematu

O szpitalu

W placówce funkcjonuje 19 oddziałów specjalistycznych, a także 24 poradnie.

więcej >

E-pacjent

system umawiania wizyt online

zarejestruj się online >