Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Inspektor ds. Obronnych i Rezerw

tel.: 32 264 23 49

Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych (PIN) wykonuje zadania określone w ustawie o ochronie informacji niejawnych:

 • sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań i przestrzeganiem przepisów określonych w Planie ochrony,
 • sprawowanie kontroli w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania związanych z upoważnieniem do dostępu do tych informacji.

Inspektor ds. obronnych i rezerw:

 • realizacja zadań związanych z Zarządzeniami Prezydenta Miasta w sprawach ochrony ludności.
 • opracowywanie planów ewakuacji oddziałów szpitalnych na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia w Szpitalu Specjalistycznym.
 • dokonywanie uzgodnień i współdziałanie z jednostką samorządową.
 • prowadzenie gospodarki materiałowej na potrzeby ochrony ludności cywilnej, jego konserwacja, przechowywanie zdeponowanego sprzętu w magazynie TR.
 • upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony ludności.
 • wnioskowanie o świadczenia rzeczowe tj. środków transportowych oraz świadczeń osobistych na rzecz ochrony ludności.
 • realizacja przedsięwzięć w zakresie przygotowania szpitala do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
 • opracowywanie planów i organizacji szkoleń w zakresie obronności.
 • współpraca z Wydziałem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i CZK Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy opracowywaniu Planu Przygotowań Szpitala Specjalistycznego na potrzeby obronne państwa.
 • współpraca z WKU w Będzinie (reklamowanie żołnierzy rezerwy).
 • sporządzenie sprawozdań związanych z ochroną ludności.
< Powrót do schematu

O szpitalu

W placówce funkcjonuje 19 oddziałów specjalistycznych, a także 24 poradnie.

więcej >

E-pacjent

system umawiania wizyt online

zarejestruj się online >