Służba BHP

tel.: 32 621 20 57

Działalność jest prowadzona w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zadania:

  • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp,
  • organizowanie szkoleń w dziedzinie bhp,
  • doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bhp,
  • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe,
  • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego,
  • udział w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska pracy,
  • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy,
  • współpraca z wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie bhp.

Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w oparciu o PN-N-18001: 2004.

< Powrót do schematu

O szpitalu

W placówce funkcjonuje 19 oddziałów specjalistycznych, a także 24 poradnie.

więcej >

E-pacjent

system umawiania wizyt online

zarejestruj się online >