Inspektor Ochrony Danych

 

Inspektor Ochrony Danych:
Ewelina Wójcik

tel.: 32 621 20 48

  • Istotą funkcji inspektora ochrony danych jest nadzorowanie przestrzegania zasad ochrony ustalonych przez administratora danych w celu zapewnienia danym bezpieczeństwa.
  • IOD odpowiedzialny jest za ochronę danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych (także pojedynczych informacji nie gromadzonych w formie zbioru danych), jak i w tzw. zbiorach ręcznych. Inspektor Ochrony Danych odpowiada za bezpieczeństwo danych osobowych, w tym w szczególności za przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do systemu, w którym przetwarzane są dane osobowe, oraz podejmowanie odpowiednich działań
    w przypadku wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń.
  • W zakresie zainteresowania IOD leżą zarówno sprawy dotyczące zabezpieczenia technicznego, jak i wdrożenia oraz nadzoru nad procedurami odnoszącymi się do tzw. czynnika ludzkiego.
< Powrót do schematu

O szpitalu

W placówce funkcjonuje 19 oddziałów specjalistycznych, a także 24 poradnie.

więcej >

E-pacjent

system umawiania wizyt online

zarejestruj się online >