Oddział Radioterapii

 

Lekarz Kierujący Oddziałem: dr n. med. Marcin Hutnik


Pielęgniarka Oddziałowa: dr n. o zdr. Ewa Mazur
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego

 

Telefony:
  • Kierownik - 32 621 22 08
  • Lekarze – 32 621 21 40
  • Pielęgniarki – 32 621 21 62

 

Ilość łóżek: 4

Oddział Radioterapii zajmuje się m.in.:

  • kompleksową diagnostyką i leczeniem chorych z schorzeniami nowotworowymi, obejmujące:

- leczenie paliatywne
- leczenie radykalne
- leczenie skojarzone

  • monitorowaniem pacjentów podczas leczenia.