Oddział Onkologii Klinicznej Odcinek II

 

Lekarz Kierujący Oddziałem:

dr n. med. Agnieszka Boratyn-Nowicka


p.o. Pielęgniarka Oddziałowa:

dr n. o zdr. Ewa Mazur
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego

 

Telefony:
  • Lekarze – 32 621 22 42
  • Pielęgniarki – 32 621 20 56
  • Sekretariat – 32 621 22 52

 

W Oddziale Onkologii Klinicznej odcinek 2 prowadzone jest  pełnoprofilowe leczenie systemowe Pacjentów z rozpoznaniem wszystkich nowotworów litych, za wyjątkiem raka nerki i czerniaka.  Terapia  może być realizowana zarówno podczas kilku godzin pobytu, w ramach tzw. hospitalizacji jednodniowych, jak i w trakcie dłuższych hospitalizacji. W przypadku wielodniowych wlewów leków, po wszczepieniu portu naczyniowego, Pacjent może być również leczony w domu, z zastosowaniem infuzora do chemioterapii.

Nasz Oddział  dysponuje wszystkimi lekami zawartymi w katalogu świadczeń NFZ oraz realizuje większość onkologicznych programów lekowych Ministerstwa Zdrowia. Terapie lekami ukierunkowanymi molekularnie, które są dostępne w postaci tabletek, są prowadzone w Poradni Onkologicznej przez naszych lekarzy.

Personel Oddziału ściśle współpracuje z innym jednostkami  naszego Szpitala, dzięki czemu, zarówno diagnostyka, jak i leczenie danego  Pacjenta,  są zsynchronizowane i holistyczne.  Dla każdego Pacjenta jest określany indywidualny plan terapeutyczny w ramach zespołów wielodyscyplinarnych, co umożliwia należne, zgodne z aktualną wiedzą medyczną, onkologiczne leczenie skojarzone z chirurgią i radioterapią.

Podczas pobytu w naszym Oddziale Pacjenci objęci są stałą opieką przez doświadczony zespół lekarzy specjalistów onkologii klinicznej, pielęgniarek onkologicznych, opiekunek, sekretarek medycznych, psychologa oraz fizjoterapeuty.