Oddział Chorób Wewnętrznych

 

Lekarz Kierujący Oddziałem:

dr n. med. Agnieszka Strózik-Kręcichwost
p.o. Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Agnieszka Woszczyk

 

Telefony:
  • Lekarze – 32 621 22 53
  • Pielęgniarki – 32 621 22 48
  • Sekretariat – 32 621 22 55

 

Oddział Chorób Wewnętrznych Zagłębiowskiego Centrum Onkologii funkcjonuje w strukturach szpitala od 1 lipca 2021r. Znajduje się na II piętrze Budynku B, posiada 42 łóżka w nowoczesnych i komfortowych salach 1-, 3-osobowych (każda sala posiada własny węzeł sanitarny) w tym 4 łóżka na Sali Intensywnego Nadzoru Medycznego i hospitalizuje rocznie ok 1100-1200 pacjentów. Jednostka jest również wyposażona w wysokospecjalistyczną aparaturę zgodną z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przyjęcia do Oddziału Chorób Wewnętrznych odbywają się zarówno w trybie tzw. „ostrodyżurowym” jak i planowym na podstawie skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy specjalistów, czy po zakwalifikowaniu do hospitalizacji przez lekarzy tutejszego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Oddział pełni „ostry” dyżur internistyczny co drugi dzień dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej i miast ościennych.

Kadrę medyczną Oddziału Chorób Wewnętrznych stanowi wyspecjalizowany zespół lekarsko-pielęgniarski: lekarze posiadający specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych, lekarze w trakcie tej specjalizacji a także pielęgniarki i opiekunowie medyczni. Oddział posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz odbywania staży kierunkowych z tej dziedziny w ramach innych specjalizacji.

 Zakres działalności oddziału obejmuje diagnostykę i leczenie chorób wewnętrznych, w tym:

- chorób serca i układu krążenia,
- chorób przewodu pokarmowego,
- chorób układu oddechowego,
- chorób metabolicznych i przemiany materii,
- chorób układu moczowego,
- niektórych schorzeń hematologicznych,
- zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej,
- udzielanie konsultacji internistycznych w innych jednostkach Zagłębiowskiego Centrum Onkologii

Istnienie w Zagłębiowskim Centrum Onkologii laboratorium, Banku Krwi oraz szeregu pracowni diagnostycznych, pozwala na wykonywanie w trakcie hospitalizacji wielu bardzo szczegółowych badań laboratoryjnych, obrazowych czy endoskopowych. Dzięki posadowieniu w strukturach Zagłębiowskiego Centrum Onkologii innych oddziałów szpitalnych i szeregu poradni specjalistycznych, w przypadkach multidyscyplinarnych mamy możliwość z dodatkowych konsultacji lekarzy z innych dziedzin medycyny celem zapewnienia w jak najkrótszym czasie kompleksowości procesu diagnostyczno-leczniczego naszych chorych.

Film promujący Oddział Chorób Wewnętrznych Odcinek II