Oddział Wewnętrzny

 

Lekarz Kierujący Oddziałem:
dr n. med. Agnieszka Strózik-Kręcichwost

 

p.o. Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Agnieszka Woszczyk

 

Telefony:
  • Lekarze – 32 621 20 94
  • Pielęgniarki – 32 621 20 95
  • Sekretariat – 32 621 20 96

 

Oddział Wewnętrzny jest największym oddziałem Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej. Mieści się na III piętrze pionu internistycznego. Liczy 37 łóżek. Rocznie hospitalizujemy 2500-3000 pacjentów.

Pacjenci przyjmowani są ze skierowaniami od lekarzy rodzinnych, lekarzy specjalistów i Pogotowia Ratunkowego.

Oddział zapewnia leczenie i diagnostykę pacjentów ze schorzeniami pulmonologicznymi, diabetologicznymi, gastroenterologicznymi, hematologicznymi, endokrynologicznymi i innymi. W większości pacjenci mają złożone problemy zdrowotne, często są również obciążeni kardiologicznie, wymagają kompleksowego i holistycznego podejścia do choroby.

Oddział współpracuje z Pracownią Endoskopii, Zakładem Radiologii, Pracownią Tomografii Komputerowej oraz konsultantami w dziedzinie onkologii i hematologii. Dla chorych z współistniejącymi problemami kardiologicznymi dostępne są również badania UKG, test wysiłkowy i Holter-EKG.

W Oddziale Wewnętrznym pracuje wykwalifikowany personel składający się z lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych I i II stopnia oraz pielęgniarki. Oddział posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych.

Zapewniamy obsadę lekarską ostrych dyżurów internistycznych dla miasta Dąbrowy Górniczej w ramach szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Oddział Wewnętrzny oferując diagnostykę i leczenie chorób najczęściej występujących i interdyscyplinarnych problemów zdrowotnych staje się najbliższy mieszkańcom Dąbrowy Górniczej.