Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Sekcja Aparatury Medycznej
Sekcja Żywienia
Sekcja Utrzymania Obiektu
Sekcja Środowiska i Higieny
Sekcja Transportu
Główny Księgowy
Sekcja Budżetowania i Controllingu
Sekcja Marketingu i Promocji
Inspektor Ochrony Radiologicznej
Kancelaria
Archiwum Centralne
Kapelan
Inspektor ds. Pożarnictwa
Dział Diagnostyki Medycznej
Zakład Teleradioterapii
Zakład Brachyterapii
Pracownia scyntygrafii
Pracownia PET
Dział nadzoru radiologicznego
Przychodnia Specialistyczna
Gabinety diagn -zab.
Dział Medycyny Pracy
Podstawowa Opieka Zdrowotna
POZ
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy POZ
Punkt szczepień
Zespół transportu sanitarnego
Gabinet lekarza POZ
Gabinet położnej POZ
Gabinet pielęgniarki POZ
Zakład Rehabilitacji z działem fizjoterapii, gabinetami, salą gimnastyczną
Zakład Psychiatrii Dzienny
Oddział Dzienny Psychiatrii
Zakład świadczeń dziennych
Hospicjum
Hospicjum domowe
Hospicjum stacjonarne
Oddział medycyny paliatywnej
Hospicjum domowe dla dzieci
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Pielęgniarska opieka długoterminowa
Lekarz odpowiedzialny za gospodarkę krwią
Lekarz epidemiolog
Komitet Transfuzjologiczny
Komitet Terapeutyczny
Zespół ds. Żywienia
Zespół ds. Monitorowania Jakości
Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych
Komitet Kontroli Zakażeń Zakładowych
Zespół ds. Oceny Przyjęć
Komitet ds. Kształcenia
Koordynator ds. Badań Klinicznych

O szpitalu

W placówce funkcjonuje 19 oddziałów specjalistycznych, a także 24 poradnie.

więcej >

E-pacjent

system umawiania wizyt online

zarejestruj się online >