Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej jest nowoczesnym, wysokospecjalistycznym obiektem, wyposażonym w nowoczesną aparaturę medyczną i zatrudniającym wysoko wykwalifikowaną kadrę.

Podstawowym celem Szpitala jest zapewnienie opieki zdrowotnej i profilaktycznej, poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnych i całodobowych świadczeń szpitalnych, stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, a także promocję zdrowia.

Do zadań Szpitala należy:

 1. udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej poprzez podejmowanie działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia,
 2. podejmowanie działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania a w szczególności:
  • wykonywanie badań i udzielanie porad lekarskich,
  • leczenie,
  • rehabilitacja lecznicza,
  • badania diagnostyczne z zapewnieniem analityki medycznej,
  • pielęgnacja chorych.
  • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
  • działania własne i w ramach zawartych umów w zakresie profilaktyki,
  • czynności z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
  • wykonywanie świadczeń zdrowotnych dla innych podmiotów leczniczych w ramach zawartych umów,
 3. prowadzenie szkoleń, staży specjalizacyjnych i podyplomowych w zawodach medycznych a także prac badawczych w ramach zawartych umów z podmiotami trzecimi,
 4. promocja zdrowia.

I. Ambulatoryjna specjalistyczna opieka zdrowotna - Przyszpitalne Przychodnie Specjalistyczne:

  1. proktologii
  2. gastroenterologii (nieczynne do odwołania),
  3. hematologii (nieczynne do odwołania),
  4. onkologii,
  5. chorób tarczycy (nieczynne do odwołania),
  6. chorób piersi,
  7. rehabilitacji i rehabilitacji dziecięcej (w Zakładzie Rehabilitacji),
  8. neurologii
  9. otorynolaryngologii,
  10. okulistyki,
  11. chirurgii ogólnej,
  12. chirurgii urazowo-ortopedycznej,
  13. diabetologii,
  14. anestezjologii (nieczynne do odwołania),
  15. psychiatrii,
  16. wad postawy (nieczynne do odwołania),
  17. pulmonologii dziecięcej (nieczynne do odwołania),
  18. alergologii dziecięcej (nieczynne do odwołania),
  19. profilaktyki i leczenia wrodzonej dysplazji stawów biodrowych u dzieci,
  20. sportowo-lekarskiej i medycyny sportowej dla dzieci i młodzieży (nieczynne do odwołania).

II. Stacjonarna specjalistyczna opieka zdrowotna - w Oddziałach:

  1. chorób wewnętrznych,
  2. chirurgii ogólnej i onkologicznej,
  3. chirurgii onkologicznej,
  4. chirurgii urazowo-ortopedycznej,
  5. otorynolaryngologii,
  6. neurologii,
  7. udarowym,
  8. anestezjologii i intensywnej terapii,
  9. pediatryczno-alergologicznym,
  10. psychiatrycznym,
  11. psychiatrii dziennej,
  12. szpitalnym oddziale ratunkowym,
  13. rehabilitacji ogólnoustrojowej.
  14. rehabilitacji neurologicznej,
  15. onkologii klinicznej,
  16. radioterapii,
  17. chorób płuc,
  18. gastroenterologiczny,
  19. geriatrycznym.

III. Rehabilitacja lecznicza - Zakład Rehabiloitacji

IV. Diagnostyka medyczna i obrazowa:

  1. Pracowania EEG,
  2. Pracownia EMG,
  3. Pracownia endoskopii,
  4. Zakład diagnostyki obrazowej z pracowniami:
   - USG,
   - RTG,
   - Mammografii,
   - Tomogorafii Komputerowej,
   - Rezonansu Magnetycnzego
  5. Pracownia cytologiczna,
  6. Pracownia audiometryczna,
  7. Pracownia spirometryczna,
  8. Pracownia angiografii fluorosceinowej,
  9. Pracownia ultrasonografii oka,
  10. Pracownia psychologiczna
  11. Pracownia histopatologii (jeszcze nie czynna).

V. Zakład Medycyny Nuklearnej, z pracowniami: 

- pozytonowej tomografii emisyjnej (PET),
- scyntygrafii

VI. Zakład Radioterapii, z Zakładem Fizyki Medycznej

VII. Medycyny pracy

VIII. Zakład Opiekuńczo - Leczniczy.

OFERTA

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

O szpitalu

W placówce funkcjonuje 19 oddziałów specjalistycznych, a także 24 poradnie.

więcej >

E-pacjent

system umawiania wizyt online

zarejestruj się online >