Samodzielne badania naukowe i inne prowadzone przez doktorantów, studentów i inne osoby uczące się

 

Doktorant / Student i inne osoby uczące się mogą przeprowadzać badania w Szpitalu, po uzyskaniu pisemnej zgody właściwego Dyrektora i Kierownika właściwej komórki organizacyjnej na podstawie udzielonego upoważnienia:

Oświadczenie - wzór

Nadzór nad przebiegiem badań i innych sprawuje Ordynator / Kierownik właściwej komórki organizacyjnej.

Niezbędne dokumenty:
  • podanie w sprawie przeprowadzania badań naukowych,

Wzór podania do pobrania

  • wystąpienie (skierowanie) z Uczelni / Jednostki naukowej / badawczej w sprawie wglądu w dokumentację medyczną pacjentów (jej wykorzystanie) oraz do zbierania informacji, w drodze przeprowadzania wywiadów, badań ankietowych, badań naukowych i innych,
  • wzór ankiety rozdysponowywanej wśród badanych.

 

Komplet dokumentów zainteresowana osoba kieruje do Dyrektora ZCO za pośrednictwem Kancelarii w siedzibie szpitala (Ip.).

W przypadku zainteresowania realizacją badań naukowych prosimy o kontakt telefoniczny:

Dział Zarządzania - tel. 32 621 20 30

 

O szpitalu

W placówce funkcjonuje 19 oddziałów specjalistycznych, a także 24 poradnie.

więcej >

E-pacjent

system umawiania wizyt online

zarejestruj się online >