Dział Zamówień Publicznych i Umów

 

Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Umów:
dr n. pr. Anna Wojtczyk

 

Telefony:
  • Kierownik – 32 621 20 50
  • Dział – 32 621 20 51
Zadania:
  • Przeprowadzanie postępowań o zamówienie publiczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  • Przeprowadzanie konkursów na świadczenia medyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  • Przygotowywanie umów, które mają być zawarte z kontrahentami.
  • Przechowywanie niezbędnej dokumentacji związanej z przeprowadzonymi postępowaniami i konkursami.
  • Prowadzenie rejestru faktur za zakupione towary, usługi i roboty budowlane.
  • Prowadzenie rejestru umów z kontrahentami, dotyczących zakupu towarów, usług i robót budowlanych.
  • Organizowanie i udział w pracach komisji przetargowych.
  • Prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości.

O szpitalu

W placówce funkcjonuje 19 oddziałów specjalistycznych, a także 24 poradnie.

więcej >

E-pacjent

system umawiania wizyt online

zarejestruj się online >